PL EN


2016 | 5 "Reportaż literacki. Pogranicza" | 225-242
Article title

Popularyzacja jako kształtowanie naukowego dyskursu. Hellerowskie strategie krytycznej lektury

Content
Title variants
EN
Popularization as formation of the discourse. Heller’s strategies of critical reading
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
It is quite a problematic issue, whether there is any connection between popularization and institution. The article presents different understanding of the term ‘institution’, which appears to have more creative nature. The second part of the essay considers Michal Heller’s critical strategies of reading. Heller’s reviews seem to be a kind of popular science communication, tightly connected not only to the academic institutions. It is the relationship between the popularization and the institution that authorizes to talk about formation of the discourse.
Contributors
 • Uniwersytet Gdański
References
 • Eco Umberto. 1990. O bibliotece. Szymanowski Adam, tłum. Wrocław: Ossolineum.
 • Gajda Stanisław. 1990. Współczesna polszczyzna naukowa. Język czy żargon? Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Heller Michał. 1982. „Wśród książek”. Zagadnienia Filozoficzne w Nauce (4). Online: http://www.obi.opoka.org.pl/zfn/. Data dostępu 2.07.2015.
 • Heller Michał. 1983. „Wśród książek”. Zagadnienia Filozoficzne w Nauce (5). Online: http://www.obi.opoka.org.pl/zfn/. Data dostępu 2.07.2015.
 • Heller Michał. 1986. „Wśród lektur: fizyka i teologia”. Zagadnienia Filozoficzne w Nauce (8). Online: http://www.obi.opoka.org.pl/zfn/. Data dostępu 2.07.2015.
 • Heller Michał. 1987. „Wśród książek”. Zagadnienia Filozoficzne w Nauce (9). Online: http://www.obi.opoka.org.pl/zfn/. Data dostępu 2.07.2015.
 • Heller Michał. 1990. „Wśród książek”. Zagadnienia Filozoficzne w Nauce (12). Online: http://www.obi.opoka.org.pl/zfn/. Data dostępu 2.07.2015.
 • Heller Michał. 1992. „Wśród książek”. Zagadnienia Filozoficzne w Nauce (8). Online: http://www.obi.opoka.org.pl/zfn/. Data dostępu 2.07.2015.
 • Heller Michał. 1993a. Moralność myślenia. Tarnów: Biblos.
 • Heller Michał. 1993b. „Teologowie i Nauka”. Zagadnienia Filozoficzne w Nauce (15). Online: http://www.obi.opoka.org.pl/zfn/. Data dostępu 2.07.2015.
 • Heller Michał. 1994a. Wszechświat i Słowo. Kraków: Znak.
 • Heller Michał. 1994b. „Teologia naturalna w nowym wydaniu”. Zagadnienia Filozoficzne w Nauce (16). Online: http://www.obi.opoka.org.pl/zfn/. Data dostępu 2.07.2015.
 • Heller Michał. 2013. Bóg i nauka. Moje dwie drogi do jednego celu. Michał Heller w rozmowie z Giulio Brottim. Nicewicz-Staszowska Ewa, tłum. Kraków: Copernicus Center Press.
 • Heller Michał. 2014. Sens życia i sens wszechświata. Studia z teologii współczesnej. Kraków: Copernicus Center Press.
 • Grzmil-Tylutki Grażyna. 2010. Francuska lingwistyczna teoria dyskursu. Historia, tendencje, perspektywy. Kraków: Universitas.
 • Lakatos Imre. 1995. Nauka i pseudonauka. W: Pisma z filozofii nauk empirycznych. Sady Wojciech, tłum., 352-362. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Molyneux Maxine et al. 2004. Instytucja. Zawadzka Anna, tłum. W: Marshall Gordon, red. Słownik socjologii i nauk społecznych, 126-127. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Stanek Teresa. 2008. „Rytuały a teksty sakralne. Ku instytucjonalizacji tekstów w judaizmie”. Poznańskie Studia Teologiczne 22: 7-20.
 • Starzec Anna. 1999. Współczesna polszczyzna popularnonaukowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Szalewska Katarzyna. 2012. Pasaż tekstowy. Czytanie miasta jako forma doświadczania przeszłości we współczesnym eseju polskim. Kraków: Universitas.
 • Wielewska-Baka Martyna. 2015. „Od podejrzliwości do wiarygodności. Kilka wstępnych uwag do twórczości Michała Hellera w świetle teorii dyskursu”. Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne (4): 273-286. Online: http://cwf.ug.edu.pl/ojs/index.php/JednakKsiazki/article/view/286. Data dostępu 2.07.2015. eISSN: 2353-4699.
 • Wolska Dorota. 2012. Odzyskać doświadczenie. Sporny temat humanistyki współczesnej. Kraków: Universitas.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c7d370c-43a3-431d-b75b-5d826a111a2e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.