PL EN


2012 | 14 - Politologia w chrześcijańskiej myśli społeczno-politycznej | 193-212
Article title

Spory Józefa Tischnera o miejsce Kościoła w państwie demokratycznym

Authors
Content
Title variants
EN
Józef Tischner Debates about th Place of the Church on a Democratic State
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses the position of Józef Tischner to State - Church relations. It points out that his vision is not a structured social philosophy. It is a lively, engaging, polemical reflection on the disputes that took place in the 90s in the Polish social domain. In addition, it highlights Tischner's critical stance towards a religious state, the politicization of religion, and strong right-wing attacks on liberal democracy. It then highlights a project indicating a positive role for the Church in a democratic state. The main task of the Church is to work for towards consolidating democracy's axiological foundation needed for the existence of civil society. In the end it considers the problem of Tischner's involvement in Polish political life, which largely seems to be an obstacle to a reliable description of social phenomena.
Contributors
author
References
 • „Bądź wolność Twoja" Józefa Tischnera refleksja nad życiem publicznym, red. J. Jagiełło, W. Zuziak, Kraków 2005.
 • Bonowicz W., Tischner, Kraków 2001.
 • Gowin J., Kościół po komunizmie, Kraków 1995.
 • List Ojca Świętego Jana Pawła II, Tygodnik Powszechny 20(1995).
 • Michnik A., Tischner J., Żakowski J., Między Panem a Plebanem, Kraków 1998.
 • O niebezpieczeństwach polityki, czyli o myśleniu społecznym Józefa Tischnera. Dyskusja, Logos i Ethos 1-2(2002).
 • Przekonać Pana Boga. Z ks. Józefem Tischnerem rozmawiają Dorota Zańko i Jarosław Gowin, Kraków 1999.
 • Tischner J., Ksiądz na manowcach, Kraków 1999.
 • Tischner J., Moje trzy grosze w sprawie Konstytucji, Tygodnik Powszechny 43(1991).
 • Tischner J., Myślenie według wartości, Kraków 2002.
 • Tischner J., Nieszczęsny dar wolności, Kraków 1998.
 • Tischner J., Polski kształt dialogu, Kraków 2002.
 • Tischner J., Polski młyn, Kraków 1991.
 • Tischner J., Radio Maryja trochę jak Pax, Gazeta Wyborcza 97(1998).
 • Tischner J., Spowiedź rewolucjonisty. Czytając „Fenomenologię ducha" Hegla, Kraków 1993.
 • Tischner J., U źródeł integryzmu, Tygodnik Powszechny 25(1994).
 • Tischner J., W krainie schorowanej wyobraźni, Kraków 1998.
 • Tischner J., Żakowski J., Tischner czyta Katechizm, Kraków 1996.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c819538-b479-4e5d-89cb-2c3a5e21f02c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.