PL EN


Journal
2016 | 1 (23) | 87-102
Article title

Geopolitical position of Poland - from time of partitions to the independence

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
To understand contemporary geopolitics, especially Polish geopolitics you have to refer to the history. Polish geopolitical philosophy has flourished in a crucial period in the history of the country - the To understand contemporary geopolitics, especially Polish geopolitics you have to refer to the history. Polish geopolitical philosophy has flourished in a crucial period in the history of the country - the time of the fall of the First Republic and partitions. Sketch of Polish geopolitics is well composed into the broader plan of European thought. This is not just a simpple analitycal exercise. Article contains the suggestion, that the events, experiences and geopolitical configurations may exhibit amazing repeatability.
Journal
Year
Issue
Pages
87-102
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • National Defence University, Warsaw, Poland
References
 • Burke E. (1816), The Speeches of the Right Honourable Edmund Burke in the House of Commons and in Westminster Hall: In Four Volumes, Vol. 4, Longman, Hurst, Rees, Orme and Brown, London
 • Czartoryski J. (1860), Żywot Juliana Ursyna Niemcewicza, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Berlin-Poznań
 • Feldman J. (1935), Polska i Polacy w sądach polityków pruskich w epoce porozbiorowej, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, Katowice
 • Feldman J. (1933), U podstaw stosunków polsko-angielskich 1788-1863, Współczesna, Warszawa
 • Harmasiuk K. (2002), Z historii koncepcji geopolitycznych dotyczących Europy Środkowej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio B, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia, Vol. 57
 • https://pl-static.z-dn.net/files/d81/8558c2a2c647311574c2468e6e405004.gif
 • http://sfppr.org/wp-content/uploads/2014/
 • Księstwo Warszawskie w latach 1807-1809, Wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99stwo_Warszawskie
 • http://mrknighths.weebly.com/uploads/1/7/5/1/17517537/1362054795.png
 • Lacoste Y. (2006), Géopolitique: La longue histoire d’aujourd’hui, Larousse, Paris
 • Moczulski L. (2009), Geopolityka: korzyści i niebezpieczeństwa, „Przegląd Geopolityczny”, Vol. 1
 • Nowak A. (1998), Polacy, Rosjanie i biesy. Studia i szkice historyczne z XIX i XX wieku, Arcana, Kraków
 • Skrzyp J. (2010), Geopolityka wczoraj, dziś, jutro, „Przegląd Geopolityczny” Vol. 2
 • Sykulski L. (2014), Geopolityka. Skrypt dla początkujących, Grategia, Częstochowa
 • Kocój H. (2011), Stosunek pruskich sfer rządowo-dyplomatycznych oraz prasy do przebiegu wojny polsko-rosyjskiej (1831), in: Polski misjanarz na ziemi argentyńskiej (2011), (eds.) Szczerbiński M., Wasilewski K., Stowarzyszenie Naukowe „Polska w Świecie”, Gorzów Wielkopolski
 • Romer E. (1985), Geograf trzech epok. Wspomnienia o Ojcu, Czytelnik, Warszawa
 • Ziemie polskie po III rozbiorze, Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozbiory_Polski#/media/File:Partitions_of_Poland.png
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c8b190b-e8f0-4bbd-89f0-77821b74e766
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.