PL EN


2016 | 1(6) Kryzys ukraiński i jego znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego: aspekty militarno-polityczne | 349-366
Article title

ROSJA – STRATEGIA IMPERIUM

Content
Title variants
EN
Russia – the Strategy of the Empire
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
„Rosja – strategia imperium” to artykuł przybliżający do zrozumienia sposoby myślenia i postępowania elit politycznych i decyzyjnych naszego Wielkiego Wschodniego Sąsiada. Przedstawia zarys rozwoju imperium od czasów niewoli tatarskiej do współczesności, z uwzględnieniem wpływu jaki miał rozpad ZSRR na myślenie i działanie obecnych decydentów i zwykłych obywateli. Na bazie tego materiału autor analizuje myśl geopolityczną i strategiczną w Federacji Rosyjskiej na tle kontekstu historycznego i bieżących działań. Końcowa części artykułu, to próba spekulacji wokół możliwych wariantów geopolitycznego rozwoju Imperium i sytuacji światowej.
EN
“Russia – strategy of the empire” is an article enabling to understand the way of thinking and acting of political and decisional elites of our Great East Neighbour. It presents a draft of development of the empire from the times of Tatar slavery to contemporary times, with consideration of the impact that the breakdown of USSR has had on thinking and acting of present policymakers and ordinary citizens. On the basis of the following material an author analyses geopolitical and strategic notion in Russian Federation against historical framework and current actions. Final part of the article is an attempt of speculation around possible options of geopolitical development of the Empire and world’s situation.
Contributors
 • Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
References
 • Baranowski B., Baranowski K., Historia Gruzji. Warszawa, Wrocław 1987.
 • Bazylow L., Historia Rosji 1801-1917, Warszawa 1977.
 • Bierdiajew N., Źródła i sens komunizmu rosyjskiego, Kęty 2005.
 • Bryc A., Rosja w XXI wieku. Gracz światowy czy koniec gry?, Warszawa 2009.
 • „Czekam na Iwana Groźnego” – rozmowa z Aleksandrem Duginem, „FRONDA” 1998, nr 11-12.
 • Heller M., Historia Imperium Rosyjskiego, Warszawa 2009.
 • Ławreszuk M., Prawosławie wobec tendencji nacjonalistycznych i etnofiletystycznych. Warszawa 2000.
 • Osadczy W., Święta Ruś. Rozwój i oddziaływanie idei prawosławia w Galicji, Lublin 2007.
 • Pipes R., Rosja carów, Warszawa 2006.
 • Riasanovsky N. V., Steinberg M. D., Historia Rosji. Kraków 2009.
 • Stanisławski W., Rosja carów – imperium kolonialnym?, „Wiedza i Życie", 1992, nr 2.
 • Wójcik Z., Historia powszechna: wiek XVI-XVII, Warszawa 1991.
 • O rosyjskiej duszy”, <http://niepoprawni.pl/blog/346/o-rosyjskiejduszy>, (30.03.2016).
 • „Polityka” 2015, nr 39; str. 51-53.
 • Prus J., Cerkiew imienia Putina, „Polityka” 2015, nr 33 (3022),
 • Rusek dwa bratanki? Krótka historia przyjaźni Mickiewicza z Puszkinem, <http://natemat.pl/100669,polak-rusek-dwa-bratanki-krotkahistoria-przyjazni-puszkina-z-mickiewiczem>, (30.03.2016).
 • “The Washington Post”, 5.03.2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c8d862d-1f3d-4707-b9af-8b1193baf341
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.