PL EN


2015 | XCVII | 259-271
Article title

Delokalizacja miejsc pracy w globalnej gospodarce

Content
Title variants
EN
Relocation of Jobs in the Global Economy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Globalna gospodarka ewoluuje w sposób ciągły. Pod wpływem splotu zmian licznych uwarunkowań zmieniają się rynki. Jednym z rynków podlegających współcześnie istotnym zmianom jest rynek pracy. Celem opracowania jest identyfikacja najważniejszych przekształceń dokonujących się na jego stronie popytowej. Ich szczególnym przejawem jest delokalizacja miejsc pracy obserwowana w przestrzeni światowej, kontynentalnej, a także krajowej. Analiza jej uwarunkowań, kierunków i skali służy osiągnięciu celu opracowania.
EN
The global economy has been evolving continuously. Coincidence of numerous and different determinants leads to changes on the markets. The labour market is one of the markets that has been undergoing significant changes. The aim of the paper is to identify the most important transformations taking place on the demand side of the labour market. The relocation of jobs on a global, continental and national levels is a particular aspect of these transformations. Analysis of conditions, directions and scale of this relocation is a main focus of the paper.
Year
Volume
Pages
259-271
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Katedra Polityki Ekonomicznej Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki
References
 • Averitt Robert T., The Dual Economy, Norton, New York 1968.
 • Baranowski Mariusz, Mika Bartosz (red.), Społeczeństwo sieciowe – między wolnością a zniewoleniem, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2012.
 • Borkowska Stanisława (red.), Polski rynek pracy wobec integracji europejskiej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2003.
 • Castells Manuel, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Chrupek Zbigniew, Ocena możliwości napływu kapitału zagranicznego w okresie do roku 2020, w: Strategia rozwoju Polski do roku 2020, Tom I Diagnoza ogólnych uwarunkowań rozwojowych, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa 2000.
 • Dach Zofia, Globalizacja – wyzwania i zagrożenia, w: eadem (red.), Polska wobec procesów globalizacji, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2009, s. 13–29.
 • Dobroczyński Michał, Integracja Europy w obliczu przyspieszeń globalnych, Ekonomia 2001/1, s. 4–15.
 • Galbraith John Kenneth, The New Industrial State, A Signet Books, Harmondsworth 1968.
 • Król Karol, Alternatywne finanse coraz bardziej popularne w Europie; http://crowdfunding.pl/2015/02/24/alternatywne-finanse-coraz-bardziej-popularne-w-europie/; stan na dzień 10.08.2015 r.
 • Łukaszewicz Aleksander, Dylematy ekonomiczne przełomu stuleci, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2001.
 • Łukaszewicz Aleksander, Globalizacja a Unia Europejska, Ekonomia 2001/3, s. 16–31.
 • Morawski Witold, Praca w globalizującym się świecie. Koncepcje i realia, w: Kazimierz W. Frieske (red.), Deregulacja polskiego rynku pracy, Instytut Pracy I Spraw Socjalnych, Warszawa 2003, s. 242–257.
 • Osterhammel Jurgen, Peterson Niels P., Globalization: a Short History, Published by Princeton University Press, Princeton 2005.
 • Reich Robert Bernard, Praca narodów. Przygotowanie się do kapitalizmu XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1996.
 • Reich Robert Bernard, The Future of Success. Working and Living in the New Economy, Random House Inc., New York 2000.
 • Rifkin Jeremy, Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2001.
 • Rodrik Dani, Jedna ekonomia, wiele recept. Globalizacja, instytucje i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Krytyka Polityczna, Warszawa 2011.
 • Rybiński Krzysztof, Globalizacja w trzech odsłonach, Difin, Warszawa 2007.
 • Stiglitz Joseph Eugene, Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Wierzbicki Andrzej Piotr, Przyszłość pracy w społeczeństwie informacyjnym, PAN Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Instytut Łączności, Warszawa 2015.
 • Żmijski Janusz, Sieć jako fenomen społeczny naszych czasów, w: Danuta Elsner (red.), Sieci współpracy i samokształcenia. Teoria i praktyka, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 29–45.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c8e418d-66fe-49c9-b8f0-ee8746f96cb4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.