PL EN


2021 | 21 | 1 | 47-55
Article title

Exchange Punches, Not Bullets: Reconciliation through Combat Sports

Content
Title variants
PL
Wymiana ciosów, nie kul: Pojednanie poprzez sporty walki
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background. While sport is often considered a vehicle for peace, the evidence for this notion is weak. There is also a vast difference in the way in which sports have been studied.Problem and aim. In light of the conflict between Ukraine and Russia, the current study investigated reconciliatory attitudes among Ukrainian athletes when facing Russian and non-Russian opponents. The aim was to explore whether sport and competition can unite combat sports athletes despite them coming from countries in conflict. Method. One hundred and fifty-six Ukrainian athletes in several different types of combat sports were recruited and divided into two groups according to whether or not they faced a Russian opponent. The groups then answered questions in regard to reconciliatory attitudes, sociopolitical hostility and aggression. Their answers were analyzed in an ANOVA and with subsequent moderation analysis with the PROCESS macro v3.1. Results and conclusions. We found that, in general, competition influenced reconciliatory attitudes in a positive way. Moreover, the effect was predicted by physical aggression, verbal aggression and anger. Additionally, hostility moderated the relationship between pre- and post- reconciliatory attitudes. However, neither nationality nor sociopolitical perception of Russia influenced reconciliatory attitudes. These findings might have implications for future research on combat sports, such as identifying individuals suitable to reconcile and the fostering of positive attitudes (peace) despite political conflict
PL
Tło. Chociaż sport jest często uważany za narzędzie wprowadzania pokoju, niewiele istnieje na to dowodów. Istnieje również ogromna różnica w sposobie badania sportu.Problem i cel. W świetle konfliktu między Ukrainą a Rosją w niniejszym opracowaniu badano postawy pojednawcze ukraińskich sportowców wobec rosyjskich i nierosyjskich przeciwników. Celem pracy było zbadanie, czy sport i współ-zawodnictwo mogą łączyć rywalizujących sportowców pomimo pochodzenia z krajów będących w konflikcie. Metoda. Zrekrutowano stu pięćdziesięciu sześciu ukraińskich sportowców uprawiających kilku różnych rodzajów sportów walki i podzielono ich na dwie grupy w zależności od tego, czy zmierzyli się z rosyjskim przeciwnikiem, czy nie. Następnie grupy te odpowiadały na pytania dotyczące postawy pojednawczej, wrogości społeczno-politycznej i agresji. Ich odpowiedzi były analizowane w systemie ANOVA z późniejszą analizą moderacyjną za pomocą systemu PROCESS macro v3.1 Wyniki i wnioski. Autorzy stwierdzili, że ogólnie rzecz biorąc, konkurencja wpłynęła pozytywnie na postawy pojednawcze. Co więcej, efekt ten był przewidywany w przypadku agresji fizycznej, agresji werbalnej i złości. Dodatkowo wrogość moderowała związek pomiędzy postawami przed- oraz popojednawczymi. Jednak ani narodowość, ani socjopolityczne postrzeganie Rosji nie wpłynęło na postawy pojednawcze. Wyniki te mogą mieć implikacje dla przyszłych badań nad sportami walki, takich jak identyfikacja osób odpowiednich do wspierania pozytywnych i pojednaczych postaw (pokoju) pomimo konfliktów politycznych.
Year
Volume
21
Issue
1
Pages
47-55
Physical description
Contributors
  • Kristianstad University (Szwecja)
author
  • Kristianstad University (Szwecja)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c90b2b7-ef7e-4a48-b8fe-ee868b7528c9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.