PL EN


2018 | 541 | 120-137
Article title

Determinanty opinii polskich rolników na temat ubezpieczenia indeksowego suszy

Content
Title variants
EN
Determinants of demands for drought index insurance in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu jest identyfikacja czynników determinujących poziom akceptacji nowego produktu, jakim jest indeksowe ubezpieczenie suszy, oraz czynników wpływających na skłonność do jego zakupu w Polsce. W artykule zastosowano metody statystyczne oraz modele wyboru dyskretnego (dwumianowy i porządkowy model logitowy) do analizy wyników reprezentatywnej ankiety przeprowadzonej w Polsce na próbie 500 respondentów z wykorzystaniem metodologii CATI. Wyniki wskazują m.in., że opinie o ubezpieczeniach w ogóle i ubezpieczeniach upraw mają większy wpływ na akceptację produktu indeksowego niż cechy rolnika, gospodarstwa i aspekty finansowe.
EN
The main aim of this study is to identify factors determining the acceptance of index drought crop insurance and ex ante demand for it in Poland. Statistical analysis and logit models (binomial and ordinal) were applied for analysing the representative poll taken in March 2012 from 500 respondents with the use of the CATI methodology. The results indicate that the opinions about insurance in general and crop insurance in particular have a stronger impact on the acceptance of the index product than the characteristics of a farmer, farms and income. The level of product acceptance significantly determines the farmer’s willingness to buy it. The findings are relevant especially for post-communist countries, where the farmers’ trust in any institution and especially in insurance is relatively very low and the misunderstanding of index crop insurance is highly probable for historically established fullness of compensation.
References
 • Aczel A.D., 2009, Complete Business Statistics, Jayavel Sounderpandian, McGraw-Hill Higher Education.
 • Barnett B.J., Mahul O., 2007, Weather index insurance for agriculture and rural areas in lower-income countries, American Journal Of Agricultural Economics, 89 (5), s. 1241-1247.
 • Cai H., Chen Y., Fang H., Zhou L.A., 2009, Microinsurance, Trust and Economic Development: Evidence from a Randomized Natural Field Experiment, NBER Working Paper 15396, http://www.nber.org/papers/w15396.pdfhttp://www.nber.org/papers/w15396.pdf (dostęp: marzec 2017).
 • Cai H., Chen Y., Fang H., Zhou L.A., 2015, The effect of microinsurance on economic activities: Evidence from a randomized field experiment, The Review of Economics and Statistics, 97(2), s. 287-300.
 • Clarke D.J., 2011, A Theory Of Rational Demand For Index Insurance, Working Paper, http://www.economics.ox.ac.uk/materials/working_papers/paper572.pdf.
 • Cole S., Giné X., Tobacman J., Topalova P., Townsend R., Vickery J., 2013, Barriers to household risk management: Evidence from India, American Economic Journal: Applied Economics, 5 (1), s. 104-135.
 • Cole S., Stein D., Tobacman J., 2014, Dynamics of demand for index insurance: Evidence from a long-run field experiment, American Economic Review, 104(5), s. 284-90.
 • Collier B., Skees J., Barnett B., 2009, Weather index insurance and climate change: Opportunities and challenges in lower income countries, Geneva Papers On Risk And Insurance-Issues and Practice, 34 (3), s. 401-424.
 • Czapiński J., Panek T. (red.), 2015, Diagnoza społeczna, www.diagnoza.com (dostęp: grudzień 2018).
 • Diaz-Caneja M.B., Conte C.G., Catenaro R., Gallego Pinilla J., 2008, Agricultural Insurance Schemes II.
 • Index Insurances, http://mars.jrc.it/mars/Bulletins-Publications/Agricultural-Insurance-Schemes-II-JRC-Scientific-and-Technical-Report (dostęp: 21.12.2009).
 • Giné X., 2015, Making Index Insurance Work for the Poor, presentation taken during the Policy Research Talk on April 7, 2015, The World Bank, http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/ Event/DEC/DECRG-Policy-Research Talks/WI_PolicyTalk_XGINE.pdfhttp://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Event/DEC/DECRG-Policy-Research-Talks/WI_PolicyTalk_XGINE.pdf (dostęp: czerwiec 2018).
 • Giné X., Karlan D., Ngatia M., 2013, Social Networks, Financial Literacy and Index Insurance. World Bank, Washington, DC. © World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/21814 License: CC BY 3.0 IGO.
 • Giné X., Townsend R.M., Vickery J., 2007, Patterns of Rainfall Insurance Participation in Rural India, Policy Research Working Paper Series 4408, The World Bank.
 • Golden L.L., Mulong W., Yang C.C., 2007, Handling weather related risk throughout the financial markets: Considerations of credit risk, basis risk, and hedging, The Journal of Risk and Insurance, 74 (2), s. 319-346.
 • Gruszczyński M. (red.), 2012, Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Handschke J., 2001, Funkcje i zasady ubezpieczeń gospodarczych, [w:] Sangowski T. (red.), Ubezpieczenia gospodarcze, wyd. 2, Poltext, Warszawa.
 • Kaczała M., 2016, Crop Insurance as the Instrument for Risk Financing in Polish Farms, Proceedings of the 13th International Scientific Conference: European Financial Systems 2016, s. 286-293.
 • Kaczała M., 2017, Determinanty popytu na ubezpieczenia indeksowe w rolnictwie w świetle badań, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2, s. 177-190.
 • Kaczała M., Łyskawa K., 2008, Ubezpieczenia z dopłatami z budżetu państwa jako instrument ochrony gospodarstw rolnych przed skutkami ryzyka przyrodniczego, Studia Oeconomica Posnaniensia, 103, s. 123-145.
 • Kaczała, M., Łyskawa, K., 2010, Nowa konstrukcja produktu ubezpieczeniowego w rolnictwie - kontrakty indeksowe, Studia Oeconomica Posnaniensia – poprzedni tytuł: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 143, s. 422-433
 • Kaczała M., Łyskawa K., Handschke J., 2015, Koncepcja polis indeksowych i możliwość ich zastosowania w systemie obowiązkowych dotowanych ubezpieczeń upraw w Polsce, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa.
 • Kaczała M., Wiśniewska D., 2015, Risks in the farms in Poland and their financing − research findings, Research Papers of Wroclaw University of Economics, no. 381, s. 98-114.
 • Majewski E., Sulewski P., 2011, Rolnicy wobec ryzyka produkcyjnego i systemu ubezpieczenia upraw, Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia, s. 23-44.
 • McCord M.J., 2001, Health care microinsurance − case studies from Uganda, Tanzania, India and Cambodia, Small Enterprise Development, 12(1), s. 25-38.
 • Patt A., Peterson N., Carter M., Velez M., Hess U., Suarez P., 2009, Making index insurance attractive to farmers, Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 14 (8), s. 737-753.
 • Rojewski K., 2014, Agricultural insurances in Poland, Polish Re Agro Seminar, 6th International Seminar on Crop Insurance, Toruń, 23-25.06. 2014.
 • GUS, 2018, Rocznik Statystyczny Rolnictwa, Warszawa.
 • Schneider P., 2005, Trust in micro-health insurance: An exploratory study in Rwanda, Social Science and Medicine, 61, s. 1430-38.
 • Sherrick B.J., Barry P.J., Ellinger P.N., Schnitkey G.D., 2004, Factors Influencing Farmers’ Crop Insurance Decisions, Am. J. Agr. Econ., 86 (1), s. 103-114.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c919ab0-3ee2-4035-9a39-a1c68b5e47f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.