PL EN


2018 | 9 | 3 | 212-217
Article title

Nomofobia – szczególnie groźna odmiana uzależnienia od telefonu komórkowego

Content
Title variants
EN
Nomophobia – A Particularly Dangerous Form of Mobile Phone Addiction
Conference
Edukacja-Technika-Informatyka
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowana została tematyka uzależnienia od smartfonu, ze szczególnym na-ciskiem na zjawisko nomofobii. Zarówno jedno, jak i drugie jest w ostatnich czasach coraz bardziej zauważane przez specjalistów z różnych dziedzin. Dotyka przede wszystkim dzieci i młodzież, niejednokrotnie z winy rodziców. Skutki nomofobii mogą być bardzo poważne, ponieważ najczęściej prowadzą do depresji.
EN
The article presents the problem of addiction to a smartphone, with particular emphasis on the phenomenon of nomophobia. In recent time both issues are increasingly undertaken by specialists in various fields. The phenomenon mainly affects children and young people, often due to the parents' educational mistakes. The effects of nomophobia can be very serious. Nomophobia even leads to depression.
Keywords
Year
Volume
9
Issue
3
Pages
212-217
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Doktor, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Kultury, Polska
References
 • Augustynek, A. (2011). Jak walczyć z uzależnieniami? Warszawa: Difin.
 • Colman, A.M. (2009). Słownik psychologii. Warszawa: PWN.
 • Drabik, L., Kubiak-Sokół, A., Sobol, E., Wiśniakowska, L. (red.) (2011). Słownik języka polskie-go. Warszawa: PWN.
 • Habrat, B. (2016). Koncepcje teoretyczne i pozycja nozologiczna tak zwanych nałogów behawioralnych. W: Habrat, B. (red.), Zaburzenia uprawiania hazardu i inne tak zwane nałogi behawioralne (s. 15–54). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.
 • Halik, N. (2015). NOMOFOBIA – choroba stworzona przez technikę. Pobrane z: http://edu-cover.pl/czasopismo/nomofobia-choroba-stworzona-technike/ (29.01.2018).
 • Internet 1. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/;3992023 (24.02.2018).
 • Internet 2. http://osrodekwsparcie.pl/dzieci-mobilne-uzaleznienie-od-smartfonow/. (13.02.2018).
 • Internet 3. http://www.choroby.senior.pl/78,0,Nomofobia-8211-nowa-choroba-cywilizacyjna,13899.html (25.02.2018).
 • Kozak, S. (2013). Patologia fonoholizmu. Przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia dzieci i mło-dzieży od telefonu komórkowego. Warszawa: Difin.
 • Lelonek-Kuleta, B. (2014). Uzależnienia behawioralne – podstawy teoretyczne. W: J. Jarczyńska (red.), Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży. Teoria, diagnoza, profilaktyka, terapia (s. 15–29). Bydgoszcz: Wyd. UKW.
 • Majchrzyk-Mikuła, J., Matusiak, M. (2015). Analiza teoretyczna i empiryczna zjawiska fonoholi-zmu wśród studentów kierunku pedagogika. Journal of Modern Science, 4 (27), 417–436.
 • Motow, I. (2012). Fonoholizm jako nowe uzależnienie wśród nastolatków. W: S. Bębas, J. Plis, J. Bednarek (red.), Patologie w cyberświecie (s. 461–484). Radom: Wyższa Szkoła Handlowa.
 • Ogonowska, A. (2014). Uzależnienia medialne czyli o patologicznym wykorzystaniu mediów. Kraków: Wyd. Edukacyjne.
 • Rowicka, M. (2015). Uzależnienia behawioralne: terapia i profilaktyka. Warszawa: Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Fundacja Praesterno.
 • Spitzer, M. (2016). Cyberchoroby. Jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie. Słupsk: Dobra Literatura.
 • Woronowicz, B.T. (2009). Uzależnienia: geneza, terapia, powrót do zdrowia. Poznań, Warszawa: Harbor Point Media Rodzina, Parpamedia.
 • Yildirim, C., Correia, A. (2015). Exploring the Dimensions of Nomophobia: Development and Validation of a Self-Reported Questionnaire. Computers in Human Behavior, 49, 130–137. DOI: 10.1016/j.chb.2015.02.059.
 • Zwierzyńska, E., Pietrzak, B. (2014). Patogeneza uzależnień – problem wciąż aktualny. Alcoho-lism and Drug Addiction, 27 (2), 163–175. DOI: 10.1016/S0867-4361(14)70011-2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c93b0e9-60c0-446a-a924-ae8c61da9e55
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.