PL EN


Journal
2014 | 3 | 238-242
Article title

Smoking duringgGravidity from the perspective of women

Content
Title variants
PL
Palenie tytoniu podczas ciąży z perspektywy kobiet
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Background: We investigated opinion of respondents (women) on smoking during pregnancy, knowledge of women about negative effects of active and passive smoking, prevalence and intensity of smoking before and during gravidity, information source. File and methods: Researched sample consisted of 240 respondents deliberately selected. We used questionnaire method. Results were statistically processed. Results: We found that awareness of women on negative effects is good. 78 women smoked before pregnancy and 15% out of them continued smoking even during pregnancy. Women source information mostly from mass media. Representation of midwives in information provision is alarmingly low (3%). Conclusion: We propose to strengthen the educational impact of midwives in primary health care and we stress the importance of legislative support of educational activities of midwives.
PL
Wstęp: Oceniono opinię respondentek (kobiet) na temat palenia tytoniu podczas ciąży, a także wiedzę kobiet o negatywnych skutkach palenia czynnego i biernego. Oceniono również występowanie i nasilenie palenia tytoniu przed i podczas ciąży. Materiał i metody: Badaniem objęto 240 respondentek. Wykorzystano kwestionariusz ankiety. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. Wyniki: Stwierdzono, że świadomość kobiet na temat negatywnych efektów palenia tytoniu w ciąży jest dobra. Okazało się, że 78 badanych kobiet paliło papierosy przed zajściem w ciąże, a 15% z nich kontynuowało palenie papierosów podczas ciąży. Informacje na temat szkodliwości palenia papierosów w ciąży badane kobiety czerpały najczęściej z mediów. Udział położnych w przekazywaniu informacji na ten temat był niepokojąco niski (3%). Wniosek: Sugerowane jest wzmocnienie edukacyjnego wpływu położnych w podstawowej opiece zdrowotnej oraz podkreślenie znaczenie wsparcia legislacyjnego działań edukacyjnych położnych.
Journal
Year
Issue
3
Pages
238-242
Physical description
Contributors
  • Faculty of Health, Catholic University in Ruzomberok, Slovakia
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4c9becfb-a5d8-4d17-b1d6-e39aa6dbdcac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.