PL EN


2006 | 9 | 143-153
Article title

Procesy restrukturyzacji ALSTOM Konstal S.A. w Chorzowie

Authors
Content
Title variants
EN
The restructuring process of the ALSTOM Konstal S.A. in Chorzów
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this paper is to analyse the restructuring of ALSTOM Konstal SA in Chorzów in the period 1997–2003. The reasons for this change fall into two main categories. Firstly, GEC ALSTOM Concern, which specializes in infrastructure of power generation and power service (60% of production), rail transport (28% of production), industry and naval constructions (6% of production), purchased Konstal SA in 1997.These days ALSTOM Konstal SA is one of the best European producers of constructed carriages for trams, rail transit systems, fully automatic systems and metro systems. These products are produced mainly for three big cities in Poland: Katowice, Gdansk and Warsaw, and for the EU countries. Secondly, the modernization brought new technology and staff training. To this aim, in the period 1997–2003 GEC ALSTOM invested 28 million € in Konstal SA, for renovation and modernization, new technology purchase, new hall and production line building and people capital. These restructuring processes and previous production experience allowed the company to become successful in designing and producing rail transport.
Keywords
Contributors
author
 • Uniwersytet Śląski, Katowice
References
 • Chorzowska Wytwórnia Konstrukcji Stalowych Konstal 1864–1964, 1964, Chorzów.
 • Jakóbik W. 1993, Restrukturyzacja przemysłu w okresie transformacji, Fundacja im. F. Eberta, Warszawa.
 • Janczewska B., Zdżyłowski A. 1997, Procesy restrukturyzacyjne w wybranych przedsiębiorstwach, [w:] Restrukturyzacja przedsiębiorstw i jej wpływ na efektywność gospodarowania, Wydawnictwo UMCS,Lubli n, s. 66–79.
 • Karpiński A. 1986, Restrukturyzacja gospodarki w Polsce i na świecie, PWE, Warszawa.
 • Karpiński J., Soida K. 1999, Od Warsztatów Przetwórczych do ALSTOM Konstal S.A. – 135 lat zakładu, Wydawnictwo EMI-PRESS, Łódź.
 • Klasik A. 1988, Restrukturyzacja regionu katowickiego. Tezy, „Studia nad Ekonomiką Regionu”, t. 18, s. 88–101.
 • Kowalczuk-Jakubowska P., Malewicz A. 1992, Restrukturyzacja jako technika ratowania i rozwoju przedsiębiorstw, Instytut Organizacji Przemysłu Maszynowego, Warszawa.
 • Leszczyński A. 1984, Trudne słowo: restrukturyzacja, „Trybuna Ludu”, nr 237, s. 3.
 • Lipiński J. (red.) 1989, Chorzowska Wytwórnia Konstrukcji Stalowych Konstal 1864–1989 produkcja i wyroby, Chorzów.
 • Pełka B. 1992, Polityka przemysłowa, strategia i restrukturyzacja przedsiębiorstwa, IOMP, Warszawa.
 • Sapijaszka Z. 1996, Restrukturyzacja przedsiębiorstwa: szanse i ograniczenia, PWN, Warszawa.
 • Skowronek C., Sobczyk G., Zdżyłowski A. 1997, Restrukturyzacja przedsiębiorstw – przejawy, wyniki, uwarunkowania finansowe i systemowe, [w:] Restrukturyzacja przedsiębiorstw i jej wpływ na efektywność gospodarowania, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 16–49.
 • Sobczyk G. 1997, Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw, [w:] Restrukturyzacja przedsiębiorstw i jej wpływ na efektywność gospodarowania, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 50–62.
 • Tkocz M. 2001, Restrukturyzacja przemysłu regionu tradycyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • www.alstom.com.
 • www.transport.alstom.com.
 • www.metro.civ.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4ca4ea51-1cd0-4f77-bcdb-5bcebc4042c1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.