PL EN


2014 | 3(29) | 125-133
Article title

Podmiotowość, wolność i ludzkie działanie

Content
Title variants
EN
The East Central European parliaments as political actors
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule tym analizowana jest relacja pomiędzy koncepcją jednostki a jej zdolnością do podejmowania wolnych i racjonalnych wyborów, zarówno indywidualnych jak i zbiorowych. Problem ten podejmują w swych pracach współcześni liberalni filozofowie i ekonomiści: Arrow, Buchanan, Rawls i Sen. Ten ostatni koncentruje uwagę na indywidualnym działającym podmiocie i na pojęciu zdolności, które wynikają z wolności jednostki, oraz stanowią podstawę dla stworzonej przez niego teorii sprawiedliwości. Badania te dowodzą, że liberalna filozofia polityczna oraz ekonomia są obecnie uprawiane jako dziedziny nie wolne od wartościowania.
EN
This paper analyzes the relationship between the concept of the individual and their ability to make free and rational choices, both individual and collective. The problem has been discussed in the works of many contemporary liberal philosophers and economists: Arrow, Buchanan, Rawls, and Sen. The latter focuses mainly on an acting person and on the concept of capabilities which stem from freedom of the individual, and create the basis for the theory of justice. These studies show that liberal political philosophy and economics can no longer be considered a value-free domain.
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filozofii
References
 • Alexander J. (2008). Capabilities and Social Justice. The Political Philosophy of Amartya Sen and Martha Nussbaum. Aldershot: Ashgate.
 • Arrow K. (1951). Social Choice and Individual Values. New York: John Wiley & Sons.
 • Buchanan J.M. (1979). What Should Economists Do? Indianapolis: Liberty Press.
 • Buchanan J.M., Tullock G. (1962). The Calculus of Consent. Ann Arbor: University of Michigan Press.
 • Cohen G.A. (1989). „On the currency of egalitarian justice”, Ethics, t. 99, s. 906-944.
 • Nagel T. (1975). „Libertarianism without Foundations”. The Yale Law Journal, t. 85, nr 1, s. 136-149.
 • Nozick R. ([1974] 1988). Anarchy, State and Utopia. Oxford: B. Blackwell.
 • Nussbaum M. (2006). Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership. Cambridge: Harvard University Press.
 • Pettit P. (2010). „Freedom in the Spirit of Sen”, w: Ch.W. Morris (red.), Amartya Sen. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Putnam H., Walsh V. (2011). „Entanglement through economic science: The end of a separate welfare economics”, w: H. Putnam, V. Walsh (red.), The End of Value-Free Economics. London: Routledge.
 • Rawls J. ([1971] 2009). Teoria sprawiedliwości (przekł. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Sen A. (1970). Collective Choice and Social Welfare. San Francisco: Holden-Day Inc.
 • Sen A. (1982). Choice, Welfare and Measurement. Cambridge: Harvard University Press.
 • Sen A. (1985). „Well-being, Agency and Freedom”. Journal of Philosophy, nr 82, s. 169-221.
 • Sen A. ([1992] 2000). Nierówności. Dalsze rozważania (przekł. I. Topińska). Kraków: Znak.
 • Sen A. ([1999] 2002) „Wybór społeczny a jednostkowe działania”, w: A. Sen, Rozwój i wolność (przekł. J. Łoziński). Poznań: Zysk i S-ka.
 • Sen A. (2004). „Dialogue. Capabilities, lists and the public reason: Continuing the conversation”, Feminist Economics, t. 10, nr 3, s. 77-80.
 • Sen A. (2009). The Idea of Justice. Cambridge: Harvard University Press.
 • Yunus M. (2011). Przedsiębiorstwo społeczne. Kapitalizm dla ludzi (przekł. Z. Wiankowska-Ładyka). Warszawa: Con Corda.
 • Zwarthoed D. ([2009] 2012). Zrozumieć biedę. John Rawls – Amartya Sen (przekł. A. Karpowicz). Warszawa: Oficyna Naukowa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4ca8cf61-dc46-4836-8513-a700dc9a28bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.