PL EN


2013 | 2 | 1 | 53-67
Article title

„Polskie zmowy przetargowe” – krytyka

Authors
Content
Title variants
EN
“Polish bid rigging” – critique
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł analizuje decyzje z zakresu tzw. zmów przetargowych wydane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przeważającą większość tych decyzji charakteryzuje specyficzna praktyka przedsiębiorców polegająca na wycofaniu niższej oferty. Po przeprowadzeniu ekonomicznej analizy wspomnianej praktyki oraz omówieniu koncepcji „jednego organizmu gospodarczego”, autor staje na stanowisku, że w części z omawianych spraw z zakresu „polskich zmów przetargowych” nie doszło do antykonkurencyjnego porozumienia pomiędzy przedsiębiorcami.
EN
The paper discusses the specific, novel form of bid rigging that was the basis for recent bid rigging cases in Poland. The analyzed scheme is conceptually different from canonical bid rigging which is usually meant to over-charge the public purchaser. By contrast, the “Polish bid rigging” scheme involves two entrepreneurs participating in the same tender and one entrepreneur withdrawing his lower bid after he was chosen by the procuring public authority (allowing the latter entrepreneur to win the tender). The author discusses the economic considerations standing behind “the Polish bid rigging strategy” and argues that, in most cases, the Polish scheme constituted a unilateral practice rather than an agreement captured by competition laws.
Year
Volume
2
Issue
1
Pages
53-67
Physical description
Dates
published
2013-03-01
References
  • Anderson R.D., Kovacic W.E., Competition Policy and International Trade Liberalisation: Essential Complements to Ensure Good Performance in Public Procurement Markets, „Public Procurement Law Review” 2009, 18
  • Cramton P., J.A. Schwartz, Collusive Bidding: Lessons from the FCC Spectrum Auctions, „Journal of Regulatory Economics”, Vol. 17, 2000
  • Heimler A., Cartels in public procurement, „Journal of Competition Law & Economics” 2012
  • Jones A., Sufrin B., EU Competition Law, 4th Edition, Oxford University Press, 2008
  • Shaun Goodman, Application of Article 101 TFEU, [w:] M. Siragusa, C. Rizza (red.), EU Competition Law, Volume III, Cartels and Collusive Behaviour: Restrictive Agreements and Practices Between Competitors, Book One (Deventer: Clayes & Casteels), 2012
  • Skoczny T. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2009
  • Stawicki A., Stawicki E. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2011
  • Zawłocka-Turno A., Zmowa przetargowa czy działanie zgodne z prawem? Problemy na styku prawa konkurencji i prawa zamówień publicznych, iKAR 2012, 4(1)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4cb4f3ee-812a-45c0-b61e-8c2325aa7f4f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.