PL EN


2017 | 489 | 115-124
Article title

Determinanty rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego w świetle badań ankietowych

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
W artykule przedstawiono determinanty rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego w świetle badań ankietowych. Na podstawie kwestionariusza wywiadu z wiejskimi przedsiębiorcami uzyskano materiał badawczy pozwalający określić motywy podejmowania działalności gospodarczej i korzyści wynikające z jej prowadzenia. Zaprezentowano główne czynniki stymulujące i hamujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich regionu. Przedstawiono ponadto mocne i słabe strony badanych przedsiębiorstw oraz opinie respondentów na temat szans i zagrożeń rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego. Badaniem ankietowym zostało objętych 100 osób fizycznych zarejestrowanych w systemie REGON, prowadzących działalność gospodarczą na obszarach wiejskich regionu. Badanie zostało przeprowadzone w maju 2016 roku.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4cb67d85-de84-4113-a87a-edbf7f6d75b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.