PL EN


2016 | 66 | 15-21
Article title

Spuścizna rękopiśmienna Zofii Stryjeńskiej (1891–1976) w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej

Authors
Content
Title variants
EN
The Manuscript Legacy of Zofia Stryjeńska (1891–1976)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zofia Stryjeńska – polska malarka, jedna z najbardziej znanych przedstawicielek art déco. Popularna przed II wojną światową artystka, kojarzona przede wszystkim ze sztuka użytkową, okres po 1945 roku spędziła na obczyźnie. Zachowany w Szwajcarii, w rękach najbliższej rodziny, fragment jej spuścizny rękopiśmiennej został przekazany Bibliotece Jagiellońskiej przez spadkobierców w 2014 roku. Składająca się z 57 jednostek spuścizna (BJ, sygn. rkps Przyb. 108–164/15) obejmuje: dokumenty osobiste, pamiętnik, fragmenty twórczości (ze szkicownikiem, autografem scenariusza baletu Korowaj oraz ze szkicami kostiumów do niego), korespondencję i listy, wycinki prasowe (przede wszystkim z recenzjami i reprodukcjami jej dzieł), materiały rodzinne. Spuścizna Zofii Stryjeńskiej została zaprezentowana na wystawie Stryjeńska. Portret ze słów, zorganizowanej w Bibliotece Jagiellońskiej w dniach 19 XI–18 XII 2015 roku. Już po jej zakończeniu Biblioteka otrzymała od spadkobierców Stryjeńskiej oraz od jej bratanka materiały uzupełniające spuściznę (sygn. rkps Przyb. 217/05, 34–36/16, 39/16).
EN
Zofia Stryjeńska was one of the most famous Polish art déco painters. Known mainly for her work in the applied arts, she was very well known in Poland before World War II. In 1945 she left her native land to live abroad. It was only in 2014 that some of her manuscripts – which had been preserved by Stryjeńska’s closest family in Switzerland – were donated to the Jagiellonian Library. This donation consists of 57 units (BJ, sygn. rkps Przyb. 108–164/15) and includes Stryjeńska’s personal papers, her memoirs, fragments of her various works (inter alia her sketchbook, the manuscript of a scenario for the ballet Korowaj and sketches of the costumes for that ballet), her correspondence, press cuttings (mainly reviews and reproductions of Stryjeńska's works) and family notes and documents. The legacy of Zofia Stryjeńska was displayed at an exhibition entitled Stryjeńska. A Portrait Made of Words which was held at the Jagiellonian Library from 19th November to 18th December 2015. Stryjeńska’s nephew and her other heirs subsequently donated more items to the Library, which enriched the collection (shelfmarks: rkps Przyb. 217/05, 34–36/16, 39/16).
Year
Volume
66
Pages
15-21
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
  • Uniwersytet Jagielloński, Kraków
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
978-83-943816-8-4
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4cb69631-b9f0-42be-8468-db95407a7c49
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.