PL EN


Journal
2014 | 4(46) | 85-97
Article title

Jakość prognostyczna wskaźników testu koniunktury przemysłowej dla Polski w przekroju województw

Content
Title variants
EN
Forecast quality of indicators of industrial tendency survey across Voivodeships of Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In this article the evaluation of the quality of indicators of industrial tendency survey in the Polish voivodeships in the short-term is presented. The attention is focused on the multi-faceted comparison of forecasts and assessments of the economic situation expressed by entrepreneurs. The tools used in the study are: graphic description and quantitative measures (Pearson correlation coefficient, a sign consistency index, a dynamic direction consistency index, sMAPE and Theil coefficients). Data source used were monthly data published by the CSO on the industrial tendency survey. Considering average values, both across voivodeships and some distinguished business characteristics, monthly assessments and forecasts of industrial tendency are consistent. Forecast quality of industrial tendency survey can be described as satisfactory. However, there are relatively large differences in the forecast quality across voivodeships as well as across business characteristics. The quality of the forecasts in terms of the direction consistency is clearly better than regarding the scale of the error.
Journal
Year
Issue
Pages
85-97
Physical description
Contributors
References
 • Bieć A., Drozdowicz-Bieć M., Łaszek R., Pater R., 2010, Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i województw wraz z elementami prognozy, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, www.efs.lubelskie.pl/widget/file/get/1278484211726877.pdf (dostęp 28.05.2014).
 • Cieślak M. (red.), 2000, Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, PWN, Warszawa.
 • GUS, 2014a, Badanie koniunktury gospodarczej, Warszawa, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/koniunktura/koniunktura/badanie-koniunktury-gospodarczej,5,5.html (dostęp 01.07.2014).
 • GUS, 2014b, Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000-2014, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/koniunktura/koniunktura/koniunktura-w-przemysle-budownictwie-handlu-iuslugach-2000-2014,4,8.html (dostęp 09.09.2014).
 • Guzik B., 2009a, Prognozy i oceny koniunktury w ankietach GUS, Wiadomości Statystyczne nr 12, s. 38-53.
 • Guzik B., 2009b, Trafności prognoz koniunktury przemysłowej w zakresie produkcji sprzedanej, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy nr 2, s. 223-237.
 • IRG SGH, 2014, Koniunktura gospodarcza w Polsce – wyniki badań, http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/IRG/koniunktura/Strony/default.aspx (dostęp 28.05.2014).
 • Klimkowska J., 2006, Trafność prognoz respondentów – ocena na podstawie badań ankietowych IRG, [w:] M. Mocek (red.), Diagnozowanie i prognozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce, Wydawnictwo BONAMI, s. 207-217.
 • Kowalewski G., 2008, Ocena trafności prognoz koniunktury przedsiębiorstw na przykładzie jednostek handlowych, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, nr 3(13), s. 45-53.
 • Kowerski M., 2007, Metodologia badań nastrojów gospodarczych przedsiębiorców województwa lubelskiego, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, nr 7, s. 22-32.
 • Łapiński K., Peterlik M., 2008, Krajowe i regionalne wzorce koniunktury gospodarczej w Polsce. Wyniki badań koniunktury prowadzonych przez IBnGR w latach 2001-2006, Prace i Materiały IRG SGH nr 80 s. 259-271.
 • Makridakis S., Hibon M., 2000, The M3-Competition: results, conclusions and implications, International Journal of Forecasting, nr 16 s. 451-476.
 • Mocek M., 2002, Przydatność testu koniunktury w prognozowaniu sytuacji na rynku usług ubezpieczeniowych, Prace i Materiały IRG SGH nr 72, s. 211-222.
 • Sękowska H., Zagoździńska I., 2002, Kondycja polskiego przemysłu przetwórczego na podstawie jakościowych badań koniunktury, Prace i Materiały IRG SGH nr 72, s. 87-105.
 • Warżała R., 2013, Badanie koniunktury w ujęciu regionalnym na przykładzie Warmii i Mazur, Prace i Materiały IRG SGH nr 91, s. 99-120.
 • Wyżnikiewicz B., Fundowicz J., Lada K., Peterlik M., 2014, Stan i prognoza koniunktury gospodarczej, Kwartalne Prognozy Makroekonomiczne, nr 82 (kwiecień 2014 r.), pdf (dostęp 28.05.2014).
 • Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., 2003, Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4cbc1053-b252-4ddc-81e7-32cc58742fd0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.