PL EN


2015 | 11 | 2 | 6-11
Article title

Dyskurs sportu i dyskurs o sporcie

Content
Title variants
EN
Discourse of Sport, Sport in Discourse
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wprowadzenie do tomu „Dyskurs sportu i dyskursy o sporcie” składa się z dwóch części. Pierwsza poświęcona jest krótkiemu omówieniu współczesnej pozycji socjologii sportu w Polsce i za granicą, eksponuje żywotność i wielowymiarowość problematyki dotyczącej sportu w debacie naukowej toczonej w naukach społecznych. Druga koncentruje się na omówieniu tematycznego zakresu tomu, który odzwierciedla wielowątkowość naukowej refleksji dotyczącej sportu we współczesnym dyskursie.
EN
The introduction to the volume consists of two parts. The first one is devoted to the concise description of contemporary position of sociology of sport in Poland and abroad, pointing at the vitality and multidimensionality of the sport-related debates in the scientific discourses within social sciences. The second one concentrates on the brief presentation of the thematic content of the volume which illuminates the wide range of scientific reflection concerning sport in the contemporary discourse.
Year
Volume
11
Issue
2
Pages
6-11
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Burski Jacek (2013) Polish Supporters the Day Before Euro 2012: Historical and Sociological Draft [w:] Deirdre Hynes, Annabel Kiernan, eds., Football and Its Communities. Oxford: Interdisciplinary Press, s. 129‒138.
 • Czyżewski Marek (2010) W stronę teorii dyskursu publicznego [w:] Marek Czyżewski, Sergiusz Kowalski, Andrzej Piotrowski, red., Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 49‒119.
 • Czyżewski Marek, Kowalski Sergiusz, Piotrowski Andrzej (2010) Wprowadzenie [w:] Marek Czyżewski, Sergiusz Kowalski, Andrzej Piotrowski, red., Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 15‒48.
 • Czyżewski Marek i in. (2014) Wprowadzenie [w:] Marek Czyżewski i in., red., Dyskurs elit symbolicznych. Próba diagnozy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno, s. 7‒22.
 • Dmowski Seweryn (2013) Geographical Typology of European Football Rivalries. „Soccer & Society”, vol. 14, no. 3, s. 331‒343.
 • Dmowski Seweryn (2015) Football Sites of Memory in the Eastern Bloc 1945–1991 [w:] Wolfram Pyta, Nils Havemann, eds., European Football and Collective Memory. Palgrave Macmillan, s. 171‒184.
 • Donnelly Peter (2005) Editorial. 40th Anniversary of IRSS. „International Review for the Sociology of Sport”, vol. 40, no. 3.
 • Donnelly Peter (2006) The Sociology of Sport [w:] Clifton D. Bryant, Dennis L. Peck, eds., 21st Century Sociology. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage, s. 205‒213.
 • Jabłońska Barbara (2006) Krytyczna analiza dyskursu: refleksje teoretyczno-metodologiczne. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 2, nr 1, s. 53‒67.
 • Jakubowska Honorata (2014) Gender Verification in Sport as a Surveillance Practice: An Inside and Outside Perception. „Surveillance & Society”, vol. 11, no. 4, s. 454‒465.
 • Jakubowska Honorata (2015) Are Women Still the “Other Sex”: Gender and Sport in the Polish Mass Media. „Sport in Society: Cultures, Commerce, Media, Politics”, vol. 18, no. 2, s. 168‒185.
 • Kossakowski Radosław (2014) „Fußball ist Kultur” – Alltagskultur und die Rolle der Fußballfans [w:] Diethelm Blecking, Lorenz Peiffer, Robert Traba, eds., Vom Konflikt zur Konkurrenz. Deutsch-polnisch-ukrainische Fußballgeschichte. Göttingen: Verlag Die Werkstatt, s. 259‒271.
 • Malewska-Szałygin Anna (2004) Tradycja stosowania pojęcia dyskurs i jego przydatność w antropologii współczesności. „Etnografia Polska”, t. XLVIII, z. 1-2, s. 81‒97.
 • Włoch Renata (2012) UEFA as a New Agent of Global Governance: A Case Study of Relations Between UEFA and the Polish Government Against the Background of the UEFA EURO 2012. „Journal of Sport and Social Issues”, vol. 37, s. 297‒311.
 • Woźniak Wojciech (2013) Polish Football Under Transition: Catch-Up Modernization Gone Wrong [w:] Deirdre Hynes, Annabel Kiernan, eds., Football and Its Communities. Oxford: Interdisciplinary Press, s. 117‒128.
 • Woźniak Wojciech (w druku) Industrial Heritage and Football in the Imagined Identity of Upper Silesians [w:] Roberts Simon, ed., Sport, Media, and Regional Identity. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4cbce11c-e5a3-4368-8094-4afc2fb6cb19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.