PL EN


2017 | 10 | 1(18) | 87-101
Article title

Badania satysfakcji użytkowników w bibliotekach publicznych województwa dolnośląskiego

Content
Title variants
EN
User Satisfaction Survey in Public Libraries of Lower Silesia Voivodeship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W 44 bibliotekach publicznych województwa dolnośląskiego (biblioteka wojewódzka, biblioteki miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie) przeprowadzono badaniasatysfakcji użytkownikówprzy użyciu ujednoliconej ankiety i procedury badawczej. Badania zostały zorganizowane i koordynowane przez członków Zespołu SBP ds. badania efektywności bibliotek. Wynikiem badań było wyznaczenie wskaźnika „Satysfakcja Użytkownika”, który wraz z innymi wskaźnikami funkcjonalności, opracowanymi w ramach projektu „Analiza Funkcjonowania Bibliotek”, stanowi system kompleksowego pomiaru efektywności biblioteki.
EN
A user satisfaction survey was conducted in 44 public libraries in Lower Silesian Voivodeship (a provincial library, urban libraries, urban-rural libraries and rural libraries), with the use of a uniform questionnaire and an examination procedure. The survey was organized and coordinated by the members of the Polish Librarians' Association's Library Effectiveness Investigation Team. The survey aimed at establishing the “User Satisfaction” index which, along with other functionality indices developed due to the project “The Performance Analysis for Polish Libraries”, is a system of complex measurement of library effectiveness.
Year
Volume
10
Issue
Pages
87-101
Physical description
Dates
published
2017-06
Contributors
References
  • Kędzierska Edyta, Sobielga Jolanta, Zawałkiewicz Aldona, Nowa jakość w badaniach użytkowników bibliotek, „Bibliotekarz” 2015, nr 1, s. 12–15.
  • Kędzierska Edyta, Zawałkiewicz Aldona, Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Poradnik dla bibliotekarzy [online]. Portal afb.sbp.pl [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://pliki.sbp.pl/afb/jak-przeprowadzic-badania-satysfakcji.pdf.
  • PN-ISO 11620:2012 Informacja i dokumentacja – Wskaźniki funkcjonalności bibliotek.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4cc067eb-487b-4448-809c-5119eefeef2e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.