Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 10 | 1(18) | 87-101

Article title

Badania satysfakcji użytkowników w bibliotekach publicznych województwa dolnośląskiego

Content

Title variants

EN
User Satisfaction Survey in Public Libraries of Lower Silesia Voivodeship

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W 44 bibliotekach publicznych województwa dolnośląskiego (biblioteka wojewódzka, biblioteki miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie) przeprowadzono badaniasatysfakcji użytkownikówprzy użyciu ujednoliconej ankiety i procedury badawczej. Badania zostały zorganizowane i koordynowane przez członków Zespołu SBP ds. badania efektywności bibliotek. Wynikiem badań było wyznaczenie wskaźnika „Satysfakcja Użytkownika”, który wraz z innymi wskaźnikami funkcjonalności, opracowanymi w ramach projektu „Analiza Funkcjonowania Bibliotek”, stanowi system kompleksowego pomiaru efektywności biblioteki.
EN
A user satisfaction survey was conducted in 44 public libraries in Lower Silesian Voivodeship (a provincial library, urban libraries, urban-rural libraries and rural libraries), with the use of a uniform questionnaire and an examination procedure. The survey was organized and coordinated by the members of the Polish Librarians' Association's Library Effectiveness Investigation Team. The survey aimed at establishing the “User Satisfaction” index which, along with other functionality indices developed due to the project “The Performance Analysis for Polish Libraries”, is a system of complex measurement of library effectiveness.

Year

Volume

10

Issue

Pages

87-101

Physical description

Dates

published
2017-06

Contributors

  • Biblioteka Główna Politechniki Świętokrzyskiej
  • Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

References

  • Kędzierska Edyta, Sobielga Jolanta, Zawałkiewicz Aldona, Nowa jakość w badaniach użytkowników bibliotek, „Bibliotekarz” 2015, nr 1, s. 12–15.
  • Kędzierska Edyta, Zawałkiewicz Aldona, Jak przeprowadzić badania satysfakcji użytkowników biblioteki? Poradnik dla bibliotekarzy [online]. Portal afb.sbp.pl [dostęp 31 marca 2017]. Dostępny w World Wide Web: http://pliki.sbp.pl/afb/jak-przeprowadzic-badania-satysfakcji.pdf.
  • PN-ISO 11620:2012 Informacja i dokumentacja – Wskaźniki funkcjonalności bibliotek.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-4cc067eb-487b-4448-809c-5119eefeef2e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.