PL EN


2014 | 12 | 85-108
Article title

Dziennikarz – reporter, moderator czy ekspert? Analiza wybranych programów ekonomicznych: Kapitalny program (TVP Info) oraz Biznes dla ludzi (TVN24 BIS)

Content
Title variants
EN
Journalist – Reporter, Moderator or Expert? Analysis of Selected Economic Programs: Kapitalny program (TVP Info) and Biznes dla ludzi (TVN24 BIS)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Jedną z istotnych ról pełnionych przez media i dziennikarzy jest informowanie i edukowanie społeczeństwa. Niedostateczny poziom wiedzy ekonomicznej polskiego społeczeństwa sprawia, że należy zastanowić się nad rolą, jaką w tym zakresie mogą pełnić media. Analiza jakościowa polegająca na porównaniu treści programów ekonomicznych (TVN24 BiS – Biznes dla ludzi i TVP Info – Kapitalny program) oraz roli (ekspert, drogowskaz i tłumacz, selekcjoner i upowszechniacz), jaką pełnią w nich dziennikarze, jest wstępem do zakrojonych na szersza skalę badań ilościowych.
EN
One of the important roles of the media and journalists is to inform and educate the public. Insufficient levels of economic knowledge of the Polish society makes it necessary to consider the role media can play in this regard. Qualitative analysis involves a comparison of the content of economic programs (TVN 24 BiS – "Biznes dla ludzi" and TVP Info – "Kapitalny program") and the role (expert, guide and translator, coach and “disseminator”) journalists played in them is an introduction to the extensive quantitative research on a wider scale.
Keywords
PL
Year
Issue
12
Pages
85-108
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań, 61-614, ul. Umultowska 89A
References
  • Baran S. J. , Davis D. K. , Teorie komunikowania masowego, Kraków 2007.
  • Decyzja nr DR – 521/2013 – 3/365, zmieniająca treść Koncesji Nr 365/2007-T, wydana przez Przewodniczącego KRRiT w dniu 24 października 2013 r., http://www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/koncesje/wykaz-koncesji-i-decyzji/details,832152.html, 22.10.2014 r.
  • Koncesja Nr 522/2013-T, udzielona przez Przewodniczącego KRRiT w dniu 9 kwietnia 2013, http://www.krrit.gov.pl/dla-nadawcow-i-operatorow/koncesje/wykaz-koncesji-i-decyzji/details,832288.html, 22.10.2014 r.
  • McQuail D., Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2007.
  • Polak M., Edutainment w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych i edukacji ekonomicznych, referat wygłoszony podczas ogólnopolskiej konferencji uczelni ekonomicznych pt. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna w dniu 19.06.2007, http://www.fundacja.edu.pl/przedsiebiorczosc/_referaty/sesja_IV/32.pdf, 24.10.2014 r.
  • Reisner J. (oprac.), Rynek Telewizyjny w II kwartale 2014 – raport KRRIT, Warszawa 2014, s. 7, http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/regulacje-prawne/polska/kontrola-nadawcow/rynek-telewizyjny-w-ii-kwartale-2014.pdf, 22.10.2014 r.
  • Reisner J. (oprac.), Widownia programów informacyjnych TVP INFO, TVN 24, Polsat News, Superstacja w I kwartale 2014 – raport KRRIT, Warszawa 2014, s. 5, http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/publikacje/raporty/kontrola-nadawcow-wyniki-badan/widownia-programow-informacyjnych-i-kwartale-2014.pdf, 22.10.2014 r.
  • Stan wiedzy ekonomicznej Polaków – raport Instytutu Wolności i Raiffeisen Polbank, opracowany na podstawie badań przeprowadzonych przez Millward Brown w styczniu 2014,s. 35, http://instytutwolnosci.pl/wp-content/uploads/2014/07/Raport-o-Stanie-Wiedzy-Ekonomicznej-Polak%C3%B3w.pdf, 20.10.2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4cc0fb34-7ec7-44e2-9882-b276a5a39465
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.