PL EN


2015 | 20 | 22- 25
Article title

„To samo niebo”, czyli Warszawa wczoraj i dziś w materiałach audiowizualnych.

Title variants
EN
“The same sky” – Warszawa of yesterday and today in audiovisual materials.
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article shows a few videos which present how Warsaw looks both nowadays, and in the Interwar Period. The videos can be a good way to present the city in a more exact way than the other ways e.g. city maps. The videos represent different points of view at the city and are based on different techniques of video’s creating.
Contributors
References
  • Anna B. Burzyńska, U. Dobesz, 2004, Inwentarz tematyczny i funkcjonalno-pojęciowy do nauczania języka polskiego jako obcego w aspekcie kulturowym, [w:] W. T. Miodunka (red.) Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny - programy nauczania - pomoce dydaktyczne, Kraków, s. 120.
  • M. Dawidziak- Kładoczna, 2005, Elementy historii Polski na zajęciach języka polskiego jako obcego, (w:) P. Garncarek (red.), Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej. Materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Glottodydaktycznej, Warszawa, s. 225, 226.
  • M. Kołodziejczyk, 2014, W poszukiwaniu prawdziwych warszawiaków [w:] Niezbędnik inteligenta. Miasta i ludzie, 10, s. 80.
  • M. Margas, „Patrzę na Warszawę z góry. W tym mieście jest coś więcej. Jest duch" N-I-E-S-A-M-O-W-I-T-E zdjęcia 21-latka, który fotografuje miasto z dachów wieżowców. Rozmowę przepr. M. Gostkiewicz [online], [dostęp: 09.04.2015], dostępne w internecie: http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,138585,16534363,_Patrze_na_Warszawe_z_gory__W_tym_miescie_jest_cos.html.
  • A.Wolak, 2013, Media audiowizualne na lekcji języka obcego na przykładzie reportażu telewizyjnego [w:] Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie polonistyczne cudzoziemców, T. 20, s. 294.
  • G. Zarzycka, 2004, Indeks haseł do „Małego leksykonu kultury polskiej dla cudzoziemców”, [w:] W. T. Miodunka (red.), Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stan obecny - programy nauczania - pomoce dydaktyczne, Kraków, s. 164-165, (współautor: M. Jelonkiewicz).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4cc0fbe6-b476-49b7-915c-30f2d300474e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.