PL EN


2020 | 171 | 139-146
Article title

Концепт „любовь” в паремиологических единицах русского и польского языков

Title variants
EN
Concept of “love” in paremiological units of the Russian and Polish languages
PL
Pojęcie „miłość” w jednostkach paremicznych języka rosyjskiego i polskiego
Languages of publication
RU
Abstracts
EN
The article presents the results of a comparative analysis of the paremiological units which represent the concept of “love,” conducted on the material consisting of lexicographic sources of the Russian and Polish languages. It is concluded that there is a significant number of parallel expressions whose elements coincide or are close in semantic structure in the field of Russian and Polish paremiological units. This is explained by many extralinguistic factors. We associate the differences in the representation of the concept of “love” with the national originality of the mentality, specific features of historical development, features of the material and spiritual culture of the two nations.
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki analizy porównawczej jednostek paremicznych zawierających pojęcie „miłość”. Badanie przeprowadzono na materiale pochodzącym ze źródeł leksykograficznych języka rosyjskiego i polskiego. Stwierdzono w nim występowanie dużej liczby wyrażeń równoległych, których semantyka wykazuje znaczną zbieżność lub istotne podobieństwo w obu porównywanych językach. Wyjaśnienie tego zjawiska znajduje oparcie w czynnikach pozajęzykowych. Różnice w reprezentacji pojęcia „miłość” kojarzone są z narodową specyfiką mentalności, osobliwymi cechami rozwoju historycznego, a także charakterem kultury materialnej i duchowej narodów.
Year
Volume
171
Pages
139-146
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4cc16701-db4f-4a5d-986a-0b7bcedcb64d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.