PL EN


2015 | 47 | 129-134
Article title

Die verlorene Kindheit im Werk Woher ich komme von Alexa Hennig von Lange

Content
Title variants
EN
The Lost Childhood in Woher ich komme by Alexa Hennig von Lange
PL
Poszukiwanie utraconego dzieciństwa w powieści Woher ich komme
Languages of publication
DE
Abstracts
PL
Alexa Hennig von Lange z wielką wirtuozerią nakreśla złożoność problemów trapiących młode pokolenie. Twórczość autorki, zwłaszcza utwór Woher ich komme, traktuje o lękach egzystencjalnych młodzieży. W tej powieści Hennig von Lange ukazuje doniosłą rolę dzieciństwa. Autorka przedstawia żal głównej bohaterki za utraconym dzieciństwem, nawiązując do twórczości Pablo Nerudy. Utwór nawiązuje explicite do egzystencjalizmu, gdyż ukazuje cierpienie i śmierć. Bohaterka będąc jeszcze dzieckiem była świadkiem śmierci brata i matki. Utwór ujawnia znaczenie przeszłości, zwłaszcza dzieciństwa, w dorosłym życiu. Pokazuje jak tragedia z dzieciństwa przyczynia się do anoreksji dziewczyny i ma ścisły związek z jej lękami egzystencjalnymi.
EN
Alexa Hennig von Lange masterly depicts the complexity of the problems that afflict the young generation. Her works, particularly Woher ich komme, deal with the existential fears of the youth. In this novel, Hennig von Lange depicts the profound significance of childhood. The text represents the grief of the protagonist after her lost childhood, refering to the works of Pablo Neruda. Woher ich komme explicitly refers to the existentialism as it portrays suffering and death. The main figure has seen the death of her brother and mother, drowning in the sea. The text highlights the significance of the past, particularly of childhood, as it shows how this tragedy could have caused anorexia and existential fears of the protagonist.
Year
Issue
47
Pages
129-134
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Behrendt, Eva. „Unruhiges Wiegen der Erinnerungen“. Die Tageszeitung 10 August 2003: iii.
 • Bergson, Henri. Materia i pamięć. O stosunku ciała do ducha. Kraków: vis-à-vis etiuda, 2012.
 • Eichmann-Leutenegger, Beatrice. „Irrlichter im Meer der Erinnerung“. Der Bund 7 10 Januar 2004: 7.
 • Encke, Julia. „Die Nacht im Watt“. Süddeutsche Zeitung 1 Dezember 2003: 11.
 • Fromm, Erich. Zapomniany język. Wstęp do rozumienia snów, baśni i mitów. Warschau: Państwowy Instytut wydawniczy, 1977.
 • Giddens, Anthony. Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warschau: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
 • Hennig von Lange, Alexa: „Falsch“. Die Welt 2 Dezember 2000: 1–2.
 • Hennig von Lange, Alexa. „Oh Cyrano!“. Der Tagesspiegel 30 Juli 2001: 23.
 • Hennig von Lange, Alexa. „Schlüsseldienste“. Der Tagesspiegel 28 Mai 2001: 25.
 • Hennig von Lange, Alexa. Woher ich komme. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2005.
 • Krawczyk, Dorota. Czas i muzyka. Koncepcje czasu i ich wpływ na kształtowanie formy w muzyce współczesnej. Warschau: Łośgraf, 2007.
 • Krokiewicz, Adam. Hedonizm Epikura. Warschau: PAX, 1961.
 • Leszczyński, Grzegorz und Joanna Papuzińska Hg. Dzieciństwo i sacrum, Bd. 2. Warschau: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych, 2000.
 • lex. „Alexa Hennig von Lange liest im Theaterhaus“. Stuttgarter Zeitung 6 November 2003: 32.
 • mac. „Eine Kindheit in Fragmenten“. Tiroler Tageszeitung 17 Januar 2004: 6.
 • Michalik, Joanna. „Rozpacz i wiara. Figury egzystencji milczącej w myśli Sørena Kierkegaarda“. Miłość i samotność. Wokół myśli Sørena Kierkegaarda. Hg. Przemysław Bursztyka und Maciej Kaczyński. Warschau: Instytut Filozofii Wydziału Filozofii i Socjologii UW, 2007. 169–179.
 • Olschewski, Adam. „Verlorene Unschuld“. Neue Zürcher Zeitung 27 November 2003: 37.
 • Pascal, Blaise. Myśli. Warschau: PAX, 1989.
 • Roscher, Wolfgang. „Die »Kunst«, Wunden zu heilen. Gedankensplitter zu Trauma und Aisthesis“. Studia Niemcoznawcze – Studien zur Deutschkunde 20 (2000): 65–67.
 • Schertler, Eva-Maria. Tod und Trauer in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Innsbruck: Studienverlag Ges. m. b. H., 2011.
 • Schopenhauer, Arthur. Metafizyka życia i śmierci. Łódź: Ethos, 1995.
 • Schopenhauer, Arthur. Über den Tod. Gedanken und Einsichten über letzte Dinge. München: C.H. Beck, 2010.
 • Sękalska, Danuta. Kobieta wyzwolona? Warschau: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1982.
 • Świtała, Ireneusz. Wokół szczęścia. Częstochowa: Akademia im. J. Długosza, 2005.
 • Wolting, Monika. „Z metodologii niemieckich badań nad motywem studni i źródła w kulturze“. Studia Niemcoznawcze – Studien zur Deutschkunde 22 (2001): 291–313.
 • Żygliński, Paweł Kazimierz. „Miłość jest egoizmem, cierpienie jest wolnością albo o istocie miłości niedojrzałej (przypadek Sørena Kierkegaarda)“. Miłość i samotność. Wokół myśli Sørena Kierkegaarda. Hg. Przemysław Bursztyka und Maciej Kaczyński. Warschau: Instytut Filozofii Wydziału Filozofii i Socjologii UW, 2007. 148–157.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4cc44fdd-5c15-410c-81e6-32236531c959
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.