PL EN


2016 | 17 | 109-122
Article title

Poczucie sensu życia osób starszych – refleksje z badań

Content
Title variants
EN
The meaning of life of seniors – reflections from research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule autorka prezentuje wyniki badań, których celem było poznanie poczucia sensu życia osób starszych. Podstawą do ich przeprowadzenia była teoria emocjonalizmu. W badaniach został zastosowany ustny indywidualny wywiad pogłębiony. Wywiady zostały przeprowadzone w sanatorium w Ustroniu (w 2014 r.). Wyniki pokazały, że osoby uczestniczące w badaniu w większości odczuwają sens w swoim życiu. Sens ich życiu nadają głównie osoby bliskie – mąż, żona, dzieci oraz wnuki. Utrata członka rodziny może spowodować utratę sensu życia. Badani podkreślali często, że dobra materialne nie są w stanie zapewnić szczęścia. Uzależniali oni niejednokrotnie swoje poczucie sensu od sytuacji osób bliskich – szczęście najbliższych dawało im samym radość. Narratorzy wskazywali na to, że poczucie sensu zależy także od wykonywanych czynności, poczucia produktywności, robienia czegoś na rzecz innych. Także pasja i zainteresowania przyczyniają się do zadowolenia. Podsumowując – można stwierdzić, że przeżyć życie sensownie to realizować swoje cele życiowe i dążyć do spełniania potrzeb.
EN
In the article the author presents the results of research aimed at understanding the meaning of life of older people. The basis was the theory of emotionalism. Oral individual in-depth interview was used in the study. The author conducted interviews in a sanatorium in Ustronie (in 2014). The results showed that most participants in the study feel the sense of meaning. The meaning of life is mostly given by family – husband, wife, children and grandchildren. Loss of a family member can result in a loss of the meaning of life. Seniors often spoke that money do not buy happiness. They often relate their meaning of life with the situation of their family members. Narrators indicated that satisfaction also depends on activity and doing something for others. Passion and interests are also important. To live life well, is to pursue life goals and to meet the needs.
Year
Volume
17
Pages
109-122
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu, ksygulska@up.krakow.pl
References
 • Dyczewski L., Wartości w życiu człowieka starego, [w:] Zostawić ślad na ziemi, red. M. Halicka, J. Halicki, Białystok 2006.
 • Erikson E. H., Dopełniony cykl życia, tłum. A. Gomola, Poznań 2002.
 • Fromm E., Mieć czy być, Poznań 2014.
 • Golińska L., Emocje: przyjaciel czy wróg, Warszawa 2002.
 • Halicka M., Satysfakcja życiowa ludzi starych, Białystok 2004.
 • Halicki J., Obrazy starości rysowane przeżyciami seniorów, Białystok 2010.
 • Halicki J., Społeczne teorie starzenia się, [w:] Zostawić ślad na ziemi, red. M. Halicka, J. Halicki, Białystok 2006.
 • Kędziora-Kornatowska K., Kornatowski T., Zielińska-Więczkowska H., 2008, Starość jako wyzwanie, ,,Gerontologia Polska" 2008, nr 3.
 • Klimek K., Sztuka życia a starość, [w:] Seniorzy w społeczeństwie XXI wieku, red. M. Krobicki, Z. Szarota, Kraków 2004.
 • Makiełło-Jarża G., Oblicza starości- refleksje psychologa, red. M. Krobicki, Z. Szarota, Kraków 2004.
 • Oleś P. K. Psychologia człowieka dorosłego. Ciągłość – zmiana – intergracja, Warszawa 2011.
 • Popielski K., Noetyczny wymiar osobowości. Psychologiczna analiza poczucia sensu życia, Lublin 1993.
 • Seligman M. E. P., Pełnia życia. Nowe spojrzenie na kwestię szczęścia i dobrego życia, tłum. P. Szymczak, Poznań 2011.
 • Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, tłum. M. Głowacka-Grajper, J. Ostrowska, Warszawa 2007.
 • Straś-Romanowska M., Starzenie się jako kontekst rozwoju duchowego człowieka, artykuł dostępny on line: http://kutw.kpswjg.pl/witryna4/starzenie.htm (10.02.2014)
 • Szarota Z., Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki, Kraków 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2740
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4cc7ffdc-ad47-4a96-989d-6397d788ec28
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.