PL EN


2018 | 60 | 32-45
Article title

Profil umiejętności – narzędzie do pracy mentalnej w sporcie

Content
Title variants
EN
Performance profile – a tool for mental work in sport
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Butler i Hardy zaprezentowali profil umiejętności (ang. performance profile) jako narzędzie pomagające w zrozumieniu sportowców i ich postrzegania własnych umiejętności. Metoda ta, oparta na Teorii Konstruktów Osobistych (Kelly, 1955), ma przede wszystkim zwiększać samoświadomość zawodników w odniesieniu do ich przygotowania startowego, ale także pomagać trenerom w zrozumieniu sportowców. Po ponad 25 latach stosowania profilu umiejętności przez zarówno badaczy, jak i praktyków, narzędzie to okazało się metodą o znacznie szerszym zastosowaniu. W pracy zaprezentowano idee profilu umiejętności wraz z opisem oryginalnej instrukcji stosowanej przez Butlera i Hardy’ego. Przedstawiono podstawy teoretyczne tego narzędzia oraz ukazano jego wszechstronność poprzez wskazanie możliwości stosowania tej metody zarówno z zawodnikami, trenerami, jak i drużynami. Ponadto praca ukazuje potencjalne korzyści płynące z wykorzystania tego narzędzia w przygotowaniu sportowym poprzez prezentację dotychczasowych wyników badań z użyciem profilu.
EN
Butler and Hardy presented the performance profile as a tool that facilitates the understanding of athletes and their perception of their own performance. The method, based on the Personal Construct Theory, is aimed primarily at raising the self-awareness of players concerning their start preparation, but also at supporting coaches in understanding the players. During over 25 years of using the performance profile by both researches and practitioners, the range of applications of this tool turned out much wider. The article presents the ideas of the performance profile along with the description of the original instructions applied by Butler and Hardy. The paper describes its theoretical foundations and presents the versatility of the tool by pointing to the possibilities of its use with athletes, coaches, and teams. Moreover, it shows the potential benefits of applying this tool in sports preparation by presenting previous results of research using the profile. The conclusion of the paper contains a discussion of further possibilities of applying the tool in sports environment.
Year
Volume
60
Pages
32-45
Physical description
Dates
published
2018-03-28
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman & Company.
 • Beauchamp, M.R., Bray, S.R., Eys, M.A., Carron, A.V. (2002). Role ambiguity, role efficacy and role performance: Multidimensional and mediational relationships within interdependent sport teams. Group Dynamics: Theory, Research and Practice, 6, 229–242.
 • Blecharz, J. (2006). Psychologia we współczesnym sporcie – punkt wyjścia i możliwości rozwoju. Przegląd Psychologiczny, 49(4), 445–462.
 • Bryan, E.D. (1999). The Relationship Between Team Performance Profiling and Cohesion. Legacy ETDs. 230. Pobrano z: https://digitalcommons.georgiasouthern.edu/etd_legacy/230 [dostęp: 03.09.2017].
 • Butler, R.J. (1989). Psychological preparation of olympic boxers. W: J. Kremer, W. Crawford (red.), The Psychology of Sport: Theory and Practice (s. 74–84). Belfast: BPS Northern Ireland Branch.
 • Butler, R.J., Hardy, L. (1992). The performance profile: theory and application. The Sport Psychologist, 6, 253–264.
 • Butler, R.J., Smith, M., Irwin, I. (1993). The performance profile in practice. Journal of Applied Sport Psychology, 5, 48–63.
 • Carron, A. (1982). Cohesiveness in sport groups: interpretations and considerations. Journal of Sport Psychology, 4, 123–138.
 • Carron, A.V., Spink, K.S., Prapavessis, H. (1997). Team building and cohesiveness in the sport and exercise setting: use of indirect interventions. Journal of Applied Sport Psychology, 9, 61–72.
 • Dale, G.A., Wrisberg, C.A. (1996). The use of performance profiling technique in a team setting: getting the athletes and coach on the „same pages”. The Sport Psychologist, 10, 261–277.
 • Eys, M.S., Carron, A.V. (2001). Role ambiguity, task cohesion, and task self-efficacy. Small Group Research, 32, 356-373.
 • Jones, G. (1993). The role of performance profiling in cognitive behavioral interventions in sport. The Sport Psychologist, 7, 160–172.
 • Gucciardi, D.F., Gordon, S. (2009). Revisiting the performance profile technique: theoretical underpinnings and application. The Sport Psychologist, 23, 93–117.
 • Kelly, G.A. (1955). The psychology of personal constructs. New York: Norton.
 • Mellalieu, S.D., Juniper, S.W. (2006). A qualitative investigation into experiences of the role episode in soccer. The Sport Psychologist, 20, 399–418.
 • O’Brien, M., Mellalieu, S., Hanton, S. (2009). Goal-setting effects in elite and nonelite boxers. Journal of Applied Sport Psychology, 21, 293–306.
 • Pervin, L.A., John, O.P. (2002). Osobowość. Teoria i badania. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Weston, N. (2008). Performance profiling. W: A. Lane (red.), Topics in Applied Psychology: Sport and Exercise Psychology (s. 91–107). London: Hodder Education.
 • Weston, N., Greenlees, I., Thelwell, R. (2010). Applied sport psychology consultant perceptions of the usefulness and impacts of performance profiling. International Journal of Sport Psychology, 41, 360–368.
 • Weston, N., Greenlees, I., Thelwell, R. (2011a). Athlete perceptions of the impacts of performance profile. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 9(2), 173–188.
 • Weston, N., Greenlees, I., Thelwell, R. (2011b). The impact of a performance profiling intervention an athletes’ intrinsic motivation. Research Quarterly for Exercise and Sport, 82(1), 151–155.
 • Weston, N., Greenlees, I., Thelwell, R. (2012). A review of Butler and Hardy’s (1992) performance profiling procedure within sport. International Review of Sport and Exercise Psychology, 1, 1–21.
 • Yukelson, D., Weinberg, R., Jackson, A. (1984). A multidimensional sport cohesion instrument for intercollegiate basketball teams. Journal of Sport Psychology, 6, 103–117.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4cc9823c-a810-4703-a443-a9f829b2f958
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.