PL EN


2016 | 107 | 4 | 41-62
Article title

Powroty do Soplicowa. „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza w najnowszej poezji polskiej

Title variants
EN
Returns to Soplicowo. Adam Mickiewicz’s “Pan Tadeusz” in the Latest Polish Poetry
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest tematowi funkcjonowania „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza w najnowszej poezji polskiej. Autor dokonuje analizy oraz interpretacji utworów, w których pojawiają się liczne Mickiewiczowskie nawiązania. W tekście zaprezentowana zostaje dotychczasowa recepcja poematu Tomasza Różyckiego „Dwanaście stacji”, który jest najgłośniejszym utworem poetyckim ostatnich lat nawiązującym do Mickiewiczowskiej epopei. Autor wzbogaca tę część także swoimi propozycjami interpretacyjnymi. Analizie poddane zostają również wiersze innych poetów: Pawła Marcinkiewicza („Soplicowo”, „Diarhoea”) oraz Dariusza Suski („Elegia podróżna”, „Światło”). Podążanie za Mickiewiczowskimi śladami pozwala autorowi udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące roli, jaką odgrywa u poetów tradycja literacka oraz sama twórczość autora „Pana Tadeusza”.
EN
The article is devoted to the theme of Adam Mickiewicz’s “Pan Tadeusz’s” functioning in the latest Polish poetry. The author of the article analyses and interprets those pieces in which one finds numerous references to Mickiewicz’s work. In doing that, Maryjka offers to-date reception of Tomasz Różycki’s poem “Dwanaście stacji” (“Twelve Stations”), most famous piece of poetry composed in the last years referring to Mickiewicz’s epopee, and enriches that part with his interpretive propositions. Pieces by other poets, e.g. Paweł Marcinkiewicz’s Diarhoea as well as Dariusz Suska’s “Elegia podróżna” (“Travel Elegy”), and “Światło” (“Light”) are also subject of analysis. Following Mickiewicz’s traces allows the author to answer the questions about the role of literary tradition in the eyes of poets and Mickiewicz’s creativity itself.
Year
Volume
107
Issue
4
Pages
41-62
Physical description
Dates
printed
2016-12-19
Contributors
  • Uniwersytet Rzeszowski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4ccbe9d5-bf23-41b9-9749-b741ae9f069a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.