PL EN


2016 | 1/37 | 97-120
Article title

Fenomenologia przebaczenia – moralny i metafizyczny wymiar przebaczenia

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Phenomenology of Forgiveness: Moral and Metaphysical Dimension of Forgiveness
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest próbą fenomenologicznego opisu przebaczenia. Autor podkreśla szczególną rolę przebaczenia w naszej kulturze, przepełnionej krzywdami, winami, złem, grzechem. Bez przebaczenia świat taki narażony jest na całkowitą destrukcję. Przebaczenie jest działaniem, aktywnością, jaką podejmuje człowiek w pewnej sytuacji. Jest to sytuacja krzywdy, poczucia winy, ale też rezygnacji z odpłacenia tym, co się krzywdzicielowi słusznie należy, rezygnacji z zemsty. W artykule poddaje się analizie dwa wymiary przebaczenia: pierwszym jest wymiar moralny, w którym akty przebaczenia uwarunkowane są skruchą i zadośćuczynieniem; drugim wymiar metafizyczny, w którym możliwe staje się przebaczenie bezwarunkowe. W obu wymiarach w przebaczeniu dokonuje się przemiany człowieka i przemiany bytu.
EN
The present paper is an attempt to give a phenomenological description of forgiveness. The author underlines an exceptional role that forgiveness plays in our, immersed in harm, guilt, evil and sin, culture. Without forgiveness such a world is in danger of destruction. Forgiveness is an action undertaken by a man in a specific situation. It is a situation of both harm and sense of guilt but also of resignation from a vengeance, from paying the perpetrator what he rightly deserves. The present paper analyses two dimensions of forgiveness. First is its moral dimension in which acts of forgiveness are caused by contriteness and atonement. Second is its metaphysical dimension in which unconditional forgiveness becomes possible. In both of these dimensions a transformation of man and being is accomplished.
Keywords
Year
Volume
Pages
97-120
Physical description
Contributors
References
 • Bonhoeffer, Dietrich. Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft. Herausgegeben von Eberhard Bethge. Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1961.
 • Cieszkowski, August. Ojcze nasz, t. 3. Poznań: Fiszer i Majewski, 1923.
 • Clendenen, Avis, Troy Martin. Uzdrawiająca moc przebaczenia, tłum. Jerzy Wolak. Kraków: WAM, 2004.
 • Grabowski, Marian. Krajobraz winy. Próba analizy fenomenologicznej. Toruń: Wydawnictwo UMK, 2001.
 • Hallowell, Edward M. Miej odwagę wybaczyć, tłum. Monika Walendowska. Warszawa: Klub dla Ciebie, 2007.
 • Horney, Karen. Neurotyczna osobowość naszych czasów, tłum. Helena Grzegołowska. Warszawa: PWN, 1982.
 • Jaspers, Karl. „Problem winy”, tłum. Jan Garewicz. Etyka 17 (1979): 143–207.
 • Kendall, Robert Tillman. Przebaczyć do końca, tłum. Piotr Blumczyński. Katowice: Wydawnictwo Credo, 2006.
 • Kristeva, Julia. Czarne słońce. Depresja i melancholia, tłum. Michał Paweł Markowski, Remigiusz Ryziński. Kraków: Universitas, 2007.
 • Lewis, Clive Staples. Rozważania o chrześcijaństwie, tłum. Zbigniew Kościuk. Warszawa: Logos, 2002.
 • Marcel, Gabriel. Tajemnica bytu, tłum. Małgorzata Frankiewicz. Kraków: Znak, 1995.
 • Margalit, Avishai. „Przebaczanie i zapominanie”, tłum. Zofia Rosińska. Kronos 4 (2009): 150–160.
 • Mounier, Emanuel. Wprowadzenie do egzystencjalizmów oraz wybór innych prac, tłum. Ewa Krasnowolska. Kraków: Znak, 1964.
 • Platon. Gorgiasz, tłum. Paweł Siwek. Warszawa: PWN, 1991.
 • Ricoeur, Paul. Symbolika zła, tłum. Stanisław Cichowicz, Maryna Ochab. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1986.
 • Sołowjow, Władimir. Uzasadnienie dobra. Filozofia moralna, tłum. Paweł Rojek, Marek Kita, Katarzyna Janowska, Leszek Augustyn. Kraków: Wydawnictwo UJ, 2005.
 • Soveringo, Giuseppe. Poczucie winy, tłum. Stanisław Obirek, Stanisław Pyszka. Kraków: M, 1993.
 • Spaemann, Robert. Szczęście a życzliwość. Eseje o etyce, tłum. Jarosław Merecki. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1997.
 • Stein, Edyta. Twierdza duchowa, tłum. Immakulata Adamska. Poznań: Zysk i S-ka, 1998.
 • Tillich, Paul. Rzeczywistość Chrystusa. Nowy byt, tłum. Jan Adrian Lata. Oleśnica: Oficyna Wydawnicza „Signum“, 1996.
 • Tomasz z Akwinu. Kwestie dyskutowane o prawdzie, t. 2, tłum. Adam Aduszkiewicz, Leszek Kuczyński, Jacek Ruszkowski. Kęty: Antyk, 1998.
 • Weil, Simone. Świadomość nadprzyrodzona. Wybór myśli, tłum. Aleksandra Olędzka-Frybesowa. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1986.
 • Wiesenthal, Simon. Die Sonnenblume. Von Schuld und Vergebung. Paris: Opera Mundi, 1969.
 • Wiesenthal, Szymon. Słonecznik. Opowieść i komentarze, tłum. Magdalena Kurkowska, Katarzyna Sendecka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4ccccbf7-fd22-49e2-a49e-a03a2bbc81ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.