PL EN


2011 | 6 | 180-191
Article title

Jak przybliżać studentom problemy społeczeństwa informacyjnego?

Content
Title variants
EN
How to make students familiar with problems of the information society?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano sposób, w jaki na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego przybliża się studentom problemy społeczeństwa informacyjnego. Wymieniono szereg obszarów zgłębianych podczas nauczanych przedmiotów. Poruszono zagadnienia techniczne, ekonomiczne i społeczne, omawiając je z perspektywy pojedynczego człowieka oraz z punktu widzenia zbiorowości. Przedstawiono ponadto zarys projektów realizowanych przez studentów podczas zajęć laboratoryjnych z przedmiotu „Problemy społeczeństwa informacyjnego”. Wskazano punkt ciężkości, główne idee oraz schemat projektów. Rozważania poparto wnioskami płynącymi z obserwacji prac studentów wykonanych na przestrzeni kilku ostatnich lat. Artykuł kończy konkluzja na temat konkursów propagujących rozwiązywanie problemów społeczeństwa informacyjnego.
EN
The paper presents how the Department of Economics and Management, Szczecin University makes students familiar with the problems of the information society. A number of areas discussed in the taught subjects were identified in that article. Technical issues, economic and social were described, discussing it with the perspective of the individual human being and in terms of population. Moreover we have presented an outline of projects undertaken by students in the classroom lab with the subject Problems of the Information Society. Focus, the main ideas, and schedule of projects were presented. Considerations were supported with the conclusions from the observation of student work done over the last few years. The article was ended with the conclusion of the competitions that promote solving the problems of the information society.
Year
Volume
6
Pages
180-191
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
  • Uniwersytet Szczeciński
  • Uniwersytet Szczeciński
References
  • Białobłocki T., Moroz J., Nowina-Konopka M., Zacher L., Społeczeństwo informacyjne. Istota, problemy, wyzwania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
  • Gontarek A., Cyber-choroby w społeczeństwie informacyjnym – problem poprawnej diagnozy [w:] Komputer – Przyjaciel czy Wróg pod red. A. Szewczyk, Uniwersytet Szczeciński, Wydawnictwo Printshop, Szczecin 2005.
  • Haber L., Niezgoda M., Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
  • Szewczyk A. (red.), Społeczeństwo informacyjne – problemy rozwoju, Difin, Warszawa 2007.
  • Szewczyk A., Dylematy cywilizacji informatycznej, PWE, Warszawa 2004.
  • Szewczyk A., Oblicza ubóstwa w społeczeństwie informacyjnym, PWN, Warszawa 2006.
  • Szewczyk A., Problemy moralne w świecie informacji, Difin, Warszawa 2008.
  • Materiały z cyklu konferencji „Problemy społeczeństwa globalnej informacji” (zamieszczone na stronie: http://iiwz.univ.szczecin.pl/ksi) organizowanej przez Katedrę Społeczeństwa Informacyjnego US.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-3156
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4cd33779-d038-466e-bed1-cdbedd911c3f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.