PL EN


2012 | 2 | 129-139
Article title

Język łaciński językiem Kościoła i teologii. 50 lat Konstytucji apostolskiej Veterum sapientia

Content
Title variants
EN
Latin as a language of the Church and of theology. 50 years of Apostolic Constitution Veterum sapientia
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Język łaciński przez wieki używany jest przez Kościół jako język urzędowy. Potwierdzają to wszystkie ofi cjalne wypowiedzi Magisterium oraz ciągłe używanie łaciny w dokumentach Kościoła, prawie kanonicznym, a przede wszystkim w liturgii. W tym języku zostały spisane najdonioślejsze dzieła teologii i kultury, dlatego jego znajomość ma nieocenione znaczenie nie tylko dla duchowieństwa i studentów teologii, ale dla każdego.
EN
The Veterum Sapientia is a document that was promulgated by a pope John XXIII on 22 february 1962. In this Apostolic Constitution the pope underlined importance of a study and an use of latin in the Church. The article reminds the most important contents of this Constitution and makes analysis of uffi cial documents of the Church on this argument. 50 years after publication papal’s document it is necessary to constatate that Church teaching about the role of latin in theology, in liturgy and in formation of clergy has not changed. Latin is important also for the Church of XXI century as a language that makes possible access to the immense theological and cultural patrimony and as a language of the divine worship
Keywords
Year
Issue
2
Pages
129-139
Physical description
Contributors
  • doktorant w II Katedrze Teologii Dogmatycznej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, xjnastalek@gmail.com
References
  • Ioannes XXIII, Constitutio apostolica „Veterum sapientia” de latinitatis studio provehendo, AAS 54 (1962).
  • P. Milcarek, Historia Mszy. Przewodnik po dziejach liturgii rzymskiej, „Christianitas” 42 (2009).
  • R. Amerio, Iota unum. Analiza zmian w Kościele katolickim w XX wieku, Komorów 2009.
  • W. Turek, Il latino dei documenti pontifi ci e della Curia Romana, w: E. Dal Covolo, M. Sodi (red.), Il latino e i cristiani. Un bilancio all’inizio del terzo millenio, Città del Vaticano 2002.
  • Paulus VI, Litterae Apostolicae motu proprio datae „Studia Latinitatis” Romae conditur Pontifi cum Institutum Altioris Latinitatis, AAS 56 (1964).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-4572
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4cd34947-2150-4462-b340-c85157b99129
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.