PL EN


2019 | 2 | 66-78
Article title

Nauczyciele gimnazjum - w poszukiwaniu nowej, profesjonalnej tożsamości

Content
Title variants
EN
Middle school teachers – looking for a new professional identity
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Likwidacja gimnazjów i przekształcenie ich w szkoły podstawowe lub ponadpodstawowe uruchomiło procesy tranzycji na ogromną skalę, dotyczy to bowiem tysięcy nauczycieli zatrudnionych w ponad sześciu tysiącach szkół. Szczególną uwagę zwracają te placówki, których nauczyciele podjęli wysiłek przekształcenia całej dotychczasowej organizacji w nowy typ szkoły. Wyjątkowość tego procesu polega na ścisłym spleceniu indywidualnych tranzycji nauczycieli z procesem przejścia całej organizacji. W artykule prezentuję wyniki jakościowych badań empirycznych, których celem była analiza przebiegu (re)konstrukcji tożsamości nauczycieli dokonującej się w trzech współzależnych procesach: zmian tożsamości, procesów uczenia się i nadawania sensu.
Year
Issue
2
Pages
66-78
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Barbour R. (2011). Badania fokusowe. Przeł. B. Komorowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bridges W. (2008). Zarządzanie zmianami. Jak maksymalnie skorzystać na procesach przejściowych. Przeł. R. Kotlicki. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Charmaz K. (2009). Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Przeł. B. Komornic­ka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ecclestone K. (2009). Lost and found in transition: the implications of ‘identity’, ‘agency’ and ‘structure’ for educational goals and practices. W: J. Field, J. Gallacher, R. Ingram (eds.), Researching Transitions in Lifelong Learning. Routledge Taylor & Francis Group.
 • Erikson E.H. (2004). Tożsamość a cykl życia. Przeł. M. Żywicki. Poznań: Wydawnictwo Zysk.
 • Flick U. (2010). Projektowanie badania jakościowego. Przeł. P. Tomanek. Warszawa: Wydawnictwo Nauko­we PWN.
 • Ibarra H. (1999). Provisional Selves: Experimenting with Image and Identity in Professional Adaptation. Administrative Science Quarterly 4(44), 764-791.
 • Kacperczyk A. (2016). Społeczne światy. Teoria – empiria – metody badań. Łódź: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kędzierska H. (2016). Noty terenowe – status, przetwarzanie i potencjał badawczy. Rocznik Andragogiczny, http://dx.doi.org/10.12775/RA.2016.017, s. 335-346.
 • Kowalczyk K. (2016). Nadawanie sensu, ustanawianie i badania Karla Weicka. W: K. Klincewicz (red.), Za­rządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Lam M.S., Pollard A. (2006). Conceptual framework for understanding children as agents in the transition from home to kindergarten. Early Years: Journal of International Research and Development 2(26), 123-141.
 • Rapley T. (2010). Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów. Przeł. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Schlossberg N.K. (1981). A model for analyzing human adaptation to transition. Counselling Psychologist 9 (2), 2-18.
 • Weick K. (1995). Sensemaking in organisations. Thousand Oaks – London – New Delhi: Sage Publications.
 • Zahorska M. (2016). Nieznośna lekkość… reformowania oświaty. Studia z Polityki Publicznej, 2(10), 43-64.
 • Zittoun T. (2008). Learning through transitions: The role of institutions, European Journal of Psychology of Education 23, 165-181, https://doi.org/10.1007/BF03172743
 • Zittoun T. (2009). Dynamics of Life-Course Transitions: A Methodological Reflection. W: J. Valsiner, P. Mo­lenaar, M. Lyra, N. Chaudhary (eds.), Dynamic Process Methodology in the Social and Developmental Sciences. New York: Springer.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4cd6a556-af8d-4f19-abdc-86e68d9c6c2e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.