PL EN


2018 | 4 (375) tom II | 160-168
Article title

Value Creation by Engaging Customers in the Process of Product and Business Design in a Virtual Environment

Content
Title variants
PL
Współtworzenie wartości poprzez angażowanie konsumentów w projektowanie produktów i procesów przedsiębiorstwa w środowisku wirtualnym
RU
Совместное формирование ценности путем вовлечения потребителей в проектирование продуктов и процессов предприятия в виртуальной среде
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano korzyści płynące ze współtworzenia wartości z konsumentami w środowisku wirtualnym na podstawie badania przeprowadzonego na grupie 134 przedsiębiorstw. Zagadnienie współtworzenia wartości jest obecnie jednym z nowych kierunków odnoszących się do wykorzystania mądrość „tłumów” w budowaniu przewagi przedsiębiorstwa. W artykule przytoczono zestawienie korzyści wynikających z zastosowania tego podejścia w organizacjach zaprezentowanych w literaturze oraz opinie menadżerów w odniesieniu do wymienionych korzyści, pozyskane w ramach prowadzonych badań.
EN
The article presents the benefits of co-creating value with consumers in a virtual environment based on the research conducted on a group of 134 enterprises. The issue of co-creation of value is now one of the new directions referring to the use of wisdom of “crowds” in building a competitive advantage of the enterprise. The article presents the benefits of using this approach in the organisations discussed in the literature and the opinions of managers about the benefits mentioned in the research.
RU
Статья представляет выгоды, вытекающие из совместного с потребителями формирования ценности в виртуальной среде на основе обследований, проведенных в группе 134 предприятий. Вопрос совместного формирования ценности – в настоящее время одно из новых направлений, касающихся использования мудрости «толпы» в формировании преимущества предприятия. В статье привели сводку выгод, вытекающих из применения этого подхода в организациях, представленных в литературе, а также мнения менеджеров насчет указанных выгод, полученные в рамках проводимых обследований.
Year
Pages
160-168
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Galvagn M., Dalli D. (2014), Theory of value co-creation: a systematic literature review, “Managing Service Quality”, Vol. 24, Iss. 6.
 • Haksever C., Chaganti R., Cook R.G. (2004), A model of value creation: strategic view. “Journal of Business Ethics”, No. 49(3).
 • Iwińska-Knop K., Szymańska K. (2016), Zmiany w zakresie zarządzania wartością dla klienta na rynku kultury niszowej na przykładzie polskich kin studyjnych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 256.
 • Kambil A., Ginsberg A., Bloch M. (1996), Re-inventing value propositions, Working Papers Series, http://ssrn.com/abstract=1284822 [access: 15.01.2018].
 • Łaszkiewicz A. (2018), Współtworzenie wartości z konsumentami w środowisku wirtualnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Łaszkiewicz A. (2014), Wolontariat konsumencki w dobie mediów społecznościowych, „Marketing i Rynek”, nr 8.
 • Piligrimiene Z., Dovaliene A., Virvilaite R. (2015), Consumer Engagement in Value Co-Creation: what Kind of Value it Creates for Company?, “Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics”, No. 26(4).
 • Plata-Alf D. (2014), Zarządzanie wiedzą konsumenta w wirtualnym środowisku, „Marketing i Rynek”, nr 8.
 • Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2000), Co-opting customer competence. “Harvard Business Review”, No. 78(1).
 • Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2004), The new frontier of experience innovation, “MIT Sloan Management Review”, No. 44(4).
 • Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2004a), Co-creating unique value with customers, “Strategy & Leadership”, No. 32(3).
 • Prahalad C.K., Ramaswamy V. (2004b), Co creation experiences: The next practice in value creation, “Journal of Interactive Marketing”, No. 18(3).
 • https://www.siliconrepublic.com/companies/2009/02/01/kotler-on-the-new-marketing-ofco-creation [access: 29.05.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4cd946e3-8b1c-410a-9755-a45ea5216bc5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.