Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 50 | 41-66

Article title

Batwa – sto lat przemian. Między globalizacją, państwem a turystyką

Authors

Content

Title variants

EN
The Batwa – A Hundred Years of Transformation. Between Globalisation, State and Tourism

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article is a deep reflection on changes taking place in minority cultures, not only in contact with their larger neighbours, but also, and above all, under the influence of globalisation processes and the rapid development of tourism. The research is structured in order to present the Batwa people living in the African Great Lakes region from a broader time perspective. The juxtaposition of two research periods, one from the early 20th century (Jan Czekanowski) and the other from the 21st century (Lucjan Buchalik), made it possible to track the changes in the everyday life of this community. On the one hand, the Batwa are marginalised, and on the other hand, they are being absorbed by the surrounding, more dominant peoples. Studying the transformation process, one can notice that the Batwa accepted many changes resulting from their contacts with the outside world. It was the process of forcible displacement from their historical territories that threatened the existence of this community.

Journal

Year

Issue

50

Pages

41-66

Physical description

Contributors

 • Muzeum Miejskie w Żorach, Muzealna 1/2, 44-240 Żory, Polska

References

 • Amselle, Jean-Loup, Ethnies et espaces: pour une anthropologie topologique, (w:) Jean-Loup Amsel, Elikia M’Bokolo (red.), Au coeur de l’ethnie: ethnie, tribalisme et État en Afrique. Paris 1999, s. 11–48.
 • B.a., Semuliki National Park. The True Birders’ Haven, Kampala, b.d.
 • Barth, Frederik, Balinese Worlds, Chicago: University of Chicago Press 1993.
 • Chaillu, Paul du, L’Afrique Sauvage, Paris 1868.
 • Czekanowski, Jan, Verwandtschaaftsbeziehungen der zentralafrikanischen Pygmäen. „Korrespondenz-Blatt der Deutschen Gesellscaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte”, nr 9/12, 1910.
 • Czekanowski, Jan, Forschungen im Nil-Kongo-Zwischengebiet, t. II Ethnografie. Uele/Ituri/ Nil-Länder, Lepzig: Klinkhardt & Biermann 1924.
 • Czekanowski, Jan, W głąb lasów Aruwimi, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 1958.
 • Czekanowski, Jan, Struktura etniczna Afryki a nawarstwienia najmłodsze, „Lud” t. 45, 1960, ss. 13–34.
 • Czekanowski, Jan, Dziennik podróży afrykańskiej, Warszawa: Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne 2014.
 • Eriksen, Thomas Hylland, Małe miejsca, wielkie sprawy. Wprowadzenie do antropologii społecznej i kulturowej, tłum. Joanna Wołyńska, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wolumen 2009.
 • Henzel, Tadeusz, Pigmeje Centralno-Afrykańscy, Lwów: Towarzystwo Naukowe 1934.
 • Kosibowicz, Edward, Problem ludów pigmejskich, Kraków: Wydawnictwo Księży Jezuitów 1927.
 • Leszczyński, Adam, Spieszmy się słuchać mlasków, „Gazeta Wyborcza” 25.07.2014.
 • Lula, Wojciech, Nowa droga w edukacji pigmejskich dzieci, „Wrota Afryki”, nr 60, czerwiec–sierpień 2016, s. 6–7.
 • Łapott, Jacek, Wyprawa Naukowa SAHEL’87 – sprawozdanie z przebiegu i wyników działalności etnologicznej ekspedycji do Afryki, „Materiały Zachodnio-Pomorskie” t. 37, 1991, s. 281–311.
 • Łysik, Stefan, Pigmeje afrykańscy i zagadnienie ich języka, „Lud” t. 45, 1960, ss. 35–69.
 • Łysik, Stefan, Paweł Schebesta – pionierski badacz Pigmejów (1887–1967), „Lud” t. 53, 1969, ss. 251–272.
 • Majewicz, Alfred F., Dzieje i wierzenia Ajnów, Poznań: CIA-Books–SVARO, Ltd. 1991.
 • Maurice, Albert-Marie, Atakora, Otiau Otammari Osuri. Peuple du Nord Bénin, Paris: Académie des Sciences d’Outre-Mer 1950.
 • Mercier, Paul, Tradition changement historie: les ‘Somba’ du Dahomey septentrional, Paris: Éd. Anthropos, 1968.
 • Nowak, Kazimierz, Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd. Listy z podróży afrykańskiej z lat 1931–1936, Poznań: SORUS S.C. Wydawnictwo i Drukarnia 2008.
 • Quatrefages, Armand de, Les Pygmées, Paris 1887.
 • Redlińska, Izabela, Zniknie kilka tysięcy języków, “Rzeczpospolita” 21.09.2007, s. A12.
 • Schweeger-Hefel, Anne-Marie, Staude Wilhelm, Die Kurumba von Lurum, Wien 1972.
 • Schweinfurth, Georg, Im Herzen von Afrika. Reisen und Entdeckungen im zentralen Aequatorial-Afrika 1868–1871, t. 2, Leipzig 1874.
 • Sieroszewski, Wacław, Wśród kosmatych ludzi, Warszawa: Wiedza Powszechna 1957.
 • Szklarski, Alfred, Przygody Tomka na Czarnym Lądzie, Katowice: Wydawnictwo Śląsk 1977.
 • Turnbull, Colin M., Leśni ludzie, Warszawa: Iskry 1967.
 • Turnbull, Colin M., Ikowie ludzie gór, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1980.
 • Turnbull, Colin M., The Mbuti Pygmies: Adaptation and Change, New York: Holt, Rinehart & Winston 1983.
 • Turski, Roman, Żyłem wśród Pigmejów, „Poznaj Świat” nr 4, 1970, ss. 33–35.
 • Wikan, Unni, Managing Turbulent Hearts, Chicago: University of Chicago 1992.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-4ce5ec0e-f910-45bd-a4de-a111a56bf845
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.