PL EN


2014 | 10 | 354-365
Article title

Kształtowanie postaw odpowiedzialności społecznej w nauczaniu przedsiębiorczości

Authors
Content
Title variants
Conference
Rola przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów przestrzennych
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na przestrzeni ostatnich dekad edukacja przedsiębiorczości stała się przedmiotem nie tylko praktykipedagogicznej, ale również badań naukowych oraz polityki edukacyjnej państwa. Współczesnemodele edukacji przedsiębiorczości charakteryzują się odejściem od pasywnych form nauczaniaskupionych na przekazywaniu wiedzy na rzecz aktywnych, angażujących i holistycznych form,kładących nacisk na rozwój postaw i umiejętności. Wiodącym celem niniejszego artykułu jest zwrócenieuwagi na kształtowanie postaw odpowiedzialności społecznej w nauczaniu przedsiębiorczości.Artykuł prezentuje liczne korzyści kształtowania społecznie zaangażowanych postaw przedsiębiorczościzarówno na poziomie indywidualnym, jak i ogólnospołecznym. Na podstawie analizy publikacjiw dziedzinie nauczania przedsiębiorczości, artykuł formułuje propozycje konkretnych metoddla pedagogiki przedsiębiorczości zarówno w szkołach, jak i na uczelniach wyższych.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji
References
 • Bender, C.J.G. (2007). Pathways of Change for integrating Community-service learning into the core curriculum, Education as Change, 11(3), 127-142.
 • Bridge, S., Hegarty, C. and Porter, S. (2010). Rediscovering enterprise: developing appropriate university entrepreneurship education, Journal of Education and Training, 52(8/9), 722-734.
 • Bringle, R., Phillips, M.A., Hudson, M. (2004). The measure of service learning: research scales to asses student experiences. Washington, DC: American Psychological Association.
 • Dees, J.G. (2007). Taking Social Entrepreneurship Seriously, Society, 44(3), 24-33.
 • European Commission, (2010), Analytical Report “Entrepreneurship in the EU and Beyond”, Flash Eurobarometer, No. 283.
 • Eyler, J. (2009). The Power of Experimental Education. Liberal Education, 95(4), 24-31.
 • Laukkanen, M. (2003). Exploring academic entrepreneurship: drivers and tensions of university-based business, Journal of Small Business Enterprise development, 10(4), 372-382.
 • Luke, B., Verreyenne, M., Kearins, K. (2007). Measuring the benefits of entrepreneurship at different levels of analysis, Journal of Management and Organization, 13, 312-330.
 • Maguire, S., Hardy, C., Lawrence, T.B. (2004). Institutional Entrepreneurship in Emerging Fields: HIV/AIDS Treatment Advocacy in Canada, Academy of Management Journal, 47(5), 657-679.
 • Makieła, Z., Rachwał, T. (2003). Podstawy przedsiębiorczości. Program nauczania dla liceum ogólnokształcacego, liceum profilowanego i technikum. (wydanie drugie zm.), Warszawa: Wydawnictwo Nowa Era.
 • Miller D. (1983). The correlates of entrepreneurship in three types of firms, Management Science, 29(9), 770-791.
 • Morris, M.H., Webb, J.W., Franklin, R.J. (2011). Understanding the Manifestation of Entrepreneurial Orientation in the Nonprofit Context, Entrepreneurship: Theory and Practice, 35(5), 947-971.
 • Rachwał, T. (2005). Kształtowanie postaw uczniów na lekcjach przedsiębiorczości, Przedsiębiorczość – Edukacja, 1, 137-143.
 • Raposo, M. and Paco, A. (2011). Entrepreneurship education: relationship between education and entrepreneurial activity, Psicothema, 23(3), 453-457.
 • Say J.B. (1960). Traktat o ekonomii politycznej, czyli prosty wykład sposobu, w jaki tworzą, rozdzielają i spożywają bogactwa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Shane, S.A. (2003). A General Theory of Entrepreneurship: the individual – opportunity nexus, Northampton, MA: Edward Elgar Publishing Lmt.
 • Shane, S. (2012). Reflections on the 2010 AMR Decade Award: Delivering on the Promise of Entrepreneurship as a field of research, Academy of Management Review, 31(1), 10-20.
 • Shane, S., Venkataraman, S. (2000). The promise of Entrepreneurship as a field of research, Academy of Management Review, 25(1), 217-226.
 • Singh, R.P. (2001). A comment on developing the field of entrepreneurship through the study of opportunity recognition and exploitation, Academy of Management Review, 26, 10-12.
 • Tracey, P., Phillips, N. (2007). The distinctive challenge of Educating Social Entrepreneurs, Academy of Management Learning and Education, 6(2), 264-271.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4cea5562-a2e5-443e-a9e5-f7cb64be18ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.