PL EN


2018 | 6 | 177-188
Article title

Spotkanie jako model komunikacji w orędziach papieża Franciszka na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

Content
Title variants
EN
Meeting as a model of communication in the messages of Pope Francis for the World Communications Day
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Bezprecedensowy rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych na pewno jest szansą człowieka i motorem wielu zmian w nim samym i w środowisku jego życia. Samo narastanie tempa przemian nie jest jednak równoznaczne z podążaniem we właściwym kierunku. Stąd, obok ciągle zwiększających się możliwości technologicznych, potrzeba jeszcze operatywnego modelu komunikacji, który w coraz większej złożoności i płynności procesów komunikacyjnych stanowiłby pewny punkt odniesienia i oparcia. Taki właśnie model, inspirowany teologiczną dynamiką wydarzenia spotkania, proponuje papież Franciszek w swoich orędziach na Światowy Dzień Komunikowania Społecznego.
EN
The unprecedented development of information and communication technologies is certainly a chance for man and the driving force of many changes in himself and in his life environment. However, the mere growth of the pace of change is not tantamount to going in the right direction. Hence, in addition to the constantly increasing technological possibilities, there is a need for an operational communication model, which in a growing complexity and fluidity of communication processes would provide a certain point of reference and support. Such a model, inspired by the theological dynamics of the event, is proposed by Pope Francis in his messages for World Communication Day.
Year
Volume
6
Pages
177-188
Physical description
Contributors
 • Instytut Teologii Duchowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (doktorant)
References
 • Benedykt XVI. Encyklika „Deus caritas est”. Poznań: Pallottinum, 2006.
 • Benedykt XVI. Posynodalna adhortacja apostolska „Verbum Domini”. Kraków: Wydawnictwo M, 2010.
 • Chmielewski, Marek. „Duchowość”. W: Leksykon duchowości katolickiej, red. Marek Chmielewski, 228–230. Lublin–Kraków, 2000.
 • d’Ancona, Matthew. Postprawda. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2018.
 • Franciszek. „Jak demaskować fałszywe wiadomości? Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2018 r.” L’Osservatore Romano 2 (2018): 4–7.
 • Franciszek. „Komunikacja i miłosierdzie – owocne spotkanie. Orędzie na L Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2016 r.”. L’Osservatore Romano 2 (2016): 8–10.
 • Franciszek. „Przekaz o rodzinie jako uprzywilejowanym miejscu spotkania w bezinteresownej miłości. Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2015 r.”. L’Osservatore Romano 3–4 (2015): 15–17.
 • Franciszek. „Przekaz w służbie kultury spotkania. Orędzie na XLVIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2014 r.”. L’Osservatore Romano 2 (2014): 6–8.
 • Franciszek. „Przekazujmy nadzieję i ufność w naszych czasach. Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2017 r.”. L’Osservatore Romano 2 (2017): 7–8.
 • Jacyniak, Aleksander. „Egzegeza ignacjańskiej złotej reguły porozumienia i dialogu (Praesupponendum)”. Studia Bobolanum 3 (2009): 43–64. Dostęp 23.05.2018. http://bobolanum.pl/images/studia-bobolanum/2009/Studia-Bobolanum-3-2009.pdf.
 • Jan Paweł II. Encyklika „Fides et ratio”. Kraków: Wydawnictwo M, 1998.
 • Jan Paweł II. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa. Watykan: Libreria Editrice Vaticana, 1986.
 • Jan Paweł II. „«Rozgłaszajcie na dachach»; Ewangelia w epoce globalnej komunikacji”. W: Orędzia Papieskie na Światowe Dni Komunikacji Społecznej 1967–2002, red. Marek Lis, 235–239. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2002.
 • Karoń, Anna. Dramat spotkania z Bogiem i człowiekiem w myśli Karola Wojtyły Jana Pawła II. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 1994.
 • Kołodziejczyk, Artur. „Teologia spotkania jako nowy paradygmat refleksji nad Objawieniem”. Teologia Młodych 6 (2017): 4–13. Dostęp 20.04.2018. http://www.wtl.us.edu.pl/tm/6/TM_06(2017)4-13.pdf.
 • Loska, Krzysztof. Dziedzictwo McLuhana – między nowoczesnością a ponowoczesnością. Kraków: RABID, 2001.
 • Loyola, Ignacy. Ćwiczenia duchowne. Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 1991.
 • Paweł VI. „Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym”. W: Sobór Watykański II. Konstytucje – Dekrety – Deklaracje. Tekst polski, 341–362. Poznań: Pallottinum, 2002.
 • Paweł VI. „Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym”. W: Sobór Watykański II. Konstytucje – Dekrety – Deklaracje. Tekst polski, 526–606. Poznań: Pallottinum, 2002.
 • Paweł VI. „Prasa, kino radio i telewizja w służbie postępu ludzkości”. W: Orędzia Papieskie na Światowe Dni Komunikacji Społecznej 1967–2002, red. Marek Lis, 17–20. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2002.
 • Paweł VI. „Środki komunikacji ważnymi elementami cywilizacji”. W: Orędzia Papieskie na Światowe Dni Komunikacji Społecznej 1967–2002, red. Marek Lis, 11–16. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2002.
 • Pius XII. Encyklika „Miranda prorsus”. O kinematografii, radiu i telewizji. Warszawa: Te Deum, 2002).
 • Ratzinger, Joseph/Benedykt XVI. Jezus z Nazaretu. Cz. I. Kraków: Wydawnictwo M, 2011.
 • Rzeszutko-Iwan, Małgorzata. „W stronę dialogu – o modelach, wymiarach i strategiach komunikacyjnych”. Poznańskie Spotkania Językoznawcze 32 (2016): 31–42. Dostęp 15.04.2018. DOI:10.14746/psj.2016.32.3.
 • Tischner, Józef. Filozofia dramatu. Paris: Éditions du Dialogue, 1990.
 • Żurek, Anita. „Komunikacja interpersonalna drogą do chrześcijańskiego braterstwa”. Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 23 (2016): 277–289. Dostęp 18.04.2018. DOI: 10.18276/skk.2016.23-18.
 • Żydek, Paulina. „Sytuacja spotkania w perspektywie społecznej, filozoficznej i pedagogicznej”. Biblioteka Współczesnej Myśli Pedagogicznej 4 (2015): 182–189. Dostęp 20.04.2018. http://www.bwmp.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2016/10/%C5%BBydek.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4cea82db-0885-4425-8633-8cbd9cb89620
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.