PL EN


2002 | 5 | 31-47
Article title

Pozycja prawna gmin wyznaniowych żydowskich w świetle ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pozycję prawną gmin wyznaniowych żydowskich regulują obecnie następujące źródła powszechnie obowiązującego prawa: Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 roku, umowy międzynarodowe podpisane i ratyfikowane przez właściwe organy RP, ustawa z dnia 20 lutego 1997 roku o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w RP, ustawy normujące określone przejawy działalności związków wyznaniowych. Indywidualne określenie pozycji prawnej gmin wyznaniowych żydowskich oraz Związku Gmin dokonane w 1997 roku w formie ustawy jest nie tylko zgodne ze standardami regulacji wyznaniowych obowiązującymi w demokratycznym państwie prawnym, ale również i korzystne dla wyznawców religii mojżeszowej.
Contributors
  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Chrześcijańska Akademia Teologiczna
References
  • J. Krukowski, Kościół i Państwo. Podstawy relacji prawnych. Lublin 2000, s. 285.
  • J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa, 2000, s. 217.
  • J. Sawicki, Studia nad położeniem prawnym mniejszości religijnych w Państwie Polskim, Warszawa, 1937, s. 161-170.
  • K. Krasowski, Związki wyznaniowe w II Rzeczypospolitej. Studium historyczno-prawne, Warszawa - Poznań, 1988, s.187.
  • M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa, 1999, s. 248.
  • M. Winiarczyk-Kossakowska, Państwowe prawo wyznaniowe w praktyce administracyjnej, Warszawa, 1999, s. 80.
  • S. Bożyk, J. Matwiejuk, Prawo konstytucyjne i administracyjne. Podstawowe akty normatywne, Białystok, 1999, s. 8.
  • W. Wysoczański, Prawo wewnętrzne kościołów i związków wyznaniowych w PRL, Warszawa 1971, s. 342.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4cec23e2-c05c-4dd0-ab02-a7bc93577877
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.