PL EN


Journal
2008 | 16 | 41-62
Article title

O Burge’a sposobach unikania ekwiwokacji eksternalistycznych

Authors
Content
Title variants
EN
How Burge avoids externalist equivocations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wedle eksternalizmu semantycznego, nie można odkryć znaczenia zasadniczej większości używanych przez mówcę słów bez odwołania się do jego otoczenia. Znaczenie bardzo wielu naszych wyrażeń wyznaczane jest przez ten typ przyczyny z otoczenia fizykalnego, który stanowi najczęstszą przyczynę wypowiadania określonego wyrażenia. Przy czym, użytkownicy języka w celu dysponowania wyrażeniami o określonym znaczeniu wcale nie muszą wiedzieć, co jest ich najczęstszą przyczyną. Wydaje się, że wobec tego, jedną z konsekwencji eksternalizmu jest niemożność apriorycznej oceny poprawności formalnej takich rozumowań. W artykule zaprezentowane zostaną cztery sposoby uporania się z tym problemem: odwołanie się do apriorycznej zasady polegania na pamięci zachowującej, do analizy zasady działania pamięci zachowującej w procesach wnioskowania, do postulatu świadomego i intencjonalnego polegania na pamięci zachowującej w przeprowadzanych rozumowaniach oraz do postulatu wprowadzenia do procesów rozumowania jeszcze jednego typu przesłanki. Wynikiem przeprowadzonych analiz będzie stwierdzenie, że nawet po zaproponowanych modyfikacjach trzy pierwsze rozwiązania generują tak niepożądane konsekwencje epistemologiczne i semantyczne, że należy je zarzucić. Rozwiązanie czwarte wydaje się, natomiast, najbardziej obiecującą i możliwą do obrony przed pojawiającymi się w literaturze zarzutami propozycją.
EN
According to semantic externalism the meaning of many of our expressions is determined by our physical surroundings. A consequence of this is the impossibility to evaluate a priori the formal correctness of arguments. The article presents four ways of dealing with this problem: postulating a priori dependence on memory, analyzing the behavior of memory in deductive processes, postulating conscious and intentional dependence on memory in reasoning, and postulating the introduction of another premise into reasoning processes. The conclusion is that the first three solutions have undesirable epistemological and semantic consequences, and must therefore be rejected. The fourth solution seems the most promising and defensible.
Keywords
Journal
Year
Issue
16
Pages
41-62
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Boghossian [1992] – P. Boghossian, Externalism and Inference, „Philosophical Issues”, 2, 1992, s. 11-28.
 • Goldberg [1999] – S. C. Goldberg, The Relevance of Discriminatory Knowledge of Content, „Pacific Philosophical Quarterly”, 80, 1999, s. 136-156.
 • Brown [2004] – J. Brown, Anti-Individualism and Knowledge, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 2004.
 • Burge [1982] – T. Burge, Other Bodies, w: A. Woodfield (red.), Thought and Object, New York: Oxford 1982, s. 97-120.
 • Burge [1993] – T. Burge, Content Preservation, „The Philosophical Review”, 102, 1993, s. 457-488.
 • Burge [1998] – T. Burge, Memory and Self-Knowledge, w: Ludlow & Martin [1998], s. 351- 370.
 • Davidson [1982] – D. Davidson, Empirical Content, „Grazer Philosophische Studien”, vol. 16/17, 1982, s. 471-489.
 • Davidson [1986] – D. Davidson, A Coherence Theory of Truth and Knowledge, w: E. LePore (red.), Truth and Interpretation: Perspectives on the Philosophy of Donald Davidson, Blackwell, Oxford 1986, s. 307-319.
 • Kripke [2001] – S. Kripke, Nazywanie a konieczność, tłum. B. Chwedeńczuk, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001.
 • Ludlow [1995] – P. Ludlow, Externalism, Self-Knowledge, and the Prevalence of Slow Switching, „Analysis”, 55, 1995, s. 45-49.
 • Ludlow [1997] – P. Ludlow, On the Relevance of Slow Switching, „Analysis”, 57, 1997, s. 285-286.
 • Ludlow & Martin [1998] – P. Ludlow, N. Martin (red.), Externalism and Self-Knowledge, CSLI Publications, Stanford, California 1998.
 • Putnam [1998] – H. Putnam, Znaczenie wyrazu „znaczenie”, w: Wiele twarzy realizmu i inne eseje, tłum. A. Grobler, PWN, Warszawa 1998, s. 93-184.
 • Schiffer [1992] – S. Schiffer, Boghossian on Externalism and Inference, „Philosophical Issues”, 2, 1992, s. 29-37.
 • Szubka [1998] – T. Szubka, Eksternalizm w filozofii umysłu i jego konsekwencje, „Ruch Filozoficzny”, tom LV, numer 3, rok 1998, s. 471-477.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4ced8a1e-6d88-447c-bfc1-c3465b5643cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.