PL EN


2016 | 36 | 36/2 | 125-144
Article title

Historia Domu Rekolekcyjnego Konferencji Episkopatu Polski „Księżówka” w Zakopanem w latach 1910–1945

Content
Title variants
EN
The History of the “Księżówka” retreat house of the Polish Bishop Conference in Zakopane in the years 1910–1945
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule została przedstawiona droga do zrealizowania, podjętego w 1891 r., przez Stowarzyszenie Domu Zdrowia dla Kapłanów w Zakopanem założenia, budowy domu wspólnoty, z uwzględnieniem bazy zakładu leczniczego. Obiekt przyjmował różną formułę: od domu dla księży w celach zdrowotnych, turystycznych po współczesne funkcje rekolekcyjno-szkoleniowe; od przeznaczenia dla osób wyłącznie duchownych, po szeroką ofertę korzystania z domu przez osoby świeckie. Tekst wprowadza w atmosferę panującą w „Księżówce” w czasach zaboru austriackiego, w II Rzeczypospolitej oraz w okresie okupacji hitlerowskiej.
EN
The article depicts the way in which the house for priests in Zakopane was formed. It starts from the decision adopted by the Health House for Priests Association in 1891 to build it and up to the completion of the works including the creation of a medical establishment. The house served different purposes: it was a health and tourist house for priests, and, more recently, a retreat house. Its services were addressed exclusively to clergy, or encompassed a wider range of lay people. The paper describes the climate in “Księżówka” in the days of the Austrian partition, in the Second Polish Republic, and during the Nazi occupation.
Contributors
 • Uniwersytet Opolski
References
 • Źródła
 • Archiwum Domu Rekolekcyjnego Konferencji Episkopatu Polski „Księżówka” w Zakopanem.
 • Archiwum Akt Nowych, Urząd do Spraw Wyznań, (Wydział Wyznania Rzymskokatolickiego).
 • Opracowania
 • Lenort F. (red.), Na stolicy prymasowskiej w Gnieźnie i w Poznaniu. Szkice o prymasach Polski w okresie niewoli narodowej i w II Rzeczypospolitej, Poznań 1982.
 • Łabuz M., Duchowieństwo diecezji tarnowskiej w latach 1886–1918, Tarnów 2007.
 • Łuczak Cz., Ks. Piotr Wawrzyniak (1849–1910), Poznań 2000.
 • Mazzini M., Dziewiętnastowieczne podróże Polaków do dolnośląskich wód w: M. Cieśla-Korytowska, O. Płaszczewska (red.), Dziedzictwo Odyseusza. Podróż, obcość i tożsamość, identyfikacja, przestrzeń, Kraków 2007.
 • Statut Towarzystwa Polskich Kapłanów Katolickich „Księżówka w Zakopanem”, Przemyśl 1923.
 • Śmigiel K., Ks. Piotr Wawrzyniak – człowiek, kapłan, społecznik, Poznań 1985.
 • Walencik D., Nieruchomości Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1918–2012. Regulacje prawne – nacjonalizacja – rewindykacja, Katowice 2013.
 • Wilczyński L., Związek Kapłanów „Unitas” archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej. Zarys dziejów pierwszej korporacji kapłańskiej na ziemiach polskich 1907–1939, Poznań 2012.
 • Wrońska G., Śladami ks. Piotra Wawrzyniaka, Poznań 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4cf0356f-9cc7-4f48-ae12-1465f3412605
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.