PL EN


2019 | 2 (52) | 101-113
Article title

The role of IT tools supporting the use of abstract thinking in creating intellectual capital perceived from the perspective of the employer

Content
Title variants
PL
Rola narzędzi IT wspierających wykorzystanie abstrakcyjnego myślenia w kreowaniu kapitału intelektualnego postrzegana z perspektywy pracodawcy
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article is devoted to the subject of building the intellectual capital of enterprises using the competences of employees regarding their ability to use methods based on abstract thinking. The starting point was the question whether the contemporary employer needs employees who can mainly perform real tasks or are able to apply abstract thinking to solve problems occurring in the enterprise. Against this background, it was also tried to determine what role IT tools can play in this situation. For the purposes of the article, research was carried out with a group of employers who spoke about the needs of their companies in the area of creating their intellectual capital, demand for employee competences in the field of abstract thinking and their creativity, and also to determine what role ICT tools can play
PL
Artykuł poświęcony został tematyce budowy kapitału intelektualnego przed- siębiorstw dzięki wykorzystaniu zdolności pracowników do stosowania metod bazujących na abstrakcyjnym myśleniu. Punktem wyjścia była kwestia, czy współczesnemu pracodawcy bardziej potrzebni są pracownicy, którzy potrafią wykonywać głównie zadania realne, czy też tacy, którzy potrafią stosować abstrakcyjne myślenie do rozwiązywania występujących w przedsiębiorstwie problemów. Na tym tle starano się również określić, jaką rolę mogą odgrywać narzędzia IT w omawianej sytuacji. Na potrzeby artykułu przeprowadzono badania z grupą pracodawców, którzy wypowiedzieli się na ten temat z perspektywy swoich przedsiębiorstw.
Year
Issue
Pages
101-113
Physical description
References
 • Booker L., Bontis N., Serenko A., 2008, The relevance of knowledge management and intellectual capital research, Knowledge and Process Management, vol. 15, no. 4, pp. 235-246.
 • Bratnicki M., Strużyna J., 2001, Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wyd. AE w Katowicach, Katowice.
 • Brocke vom J., Mendling J. (eds.), 2017, Business Process Management Cases: Digital Innovation and Business Transformation in Practice, Springer, Cham.
 • Castro de G.M., Lopez J.E.N., Muina F.E.G., Saez P.L., 2011, A new model to measure and manage intelectual capital, www2.warwick.ac.uk/fac/soc/wbs/conf/olkc/archive/oklc5/papers/k-4_decastro.pdf (09.11.2018).
 • Chang S., Chen S., Lai J., 2008, The effect of alliance experience and intellectual capital on the value creation of international strategic alliances, Omega, The International Journal of Management Science, vol. 36.
 • Chluski A., Jelonek D., 2014, Technological context of healthcare entity intangible asset management, Online Journal of Applied Knowledge Management, vol. 2, iss. 2, pp. 120-131.
 • Choong K.K., 2008, Intellectual capital: Definitions, categorization and reporting models, Journal of Intellectual Capital, vol. 9, no. 4.
 • Commons M.R., Ross S.N., 2008, What postformal thought is, and why it matters, The Journal of New Paradigm Research, vol. 64, iss. 5-7.
 • Dobija D., 2004, Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego w organizacjach działających w „nowej gospodarce”, Organizacja i Kierowanie, no. 1(115).
 • Edvinsson L., 1997, Developing intellectual capital in Skandia, Long Range Planning, vol. 30, no. 3.
 • Edvinsson L., Malone M.S., 2001, Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa.
 • Farlex Partner Medical Dictionary, 2012, https://medical-dictionary.thefreedictionary.com /abstract+thinking (07.10.2018).
 • Fischer M.M., Wang J., 2011, Spatial Data Analysis: Models, Methods and Techniques (SpringerBriefs in Regional Science), Springer.
 • Graham J., 2018, System Analysis in Business, Routledge, Tylor & Francis Group.
 • Grzybowski A.Z., 2017, Selected Topics in Contemporary Mathematical Modeling, Publishing Office of Czestochowa University of Technology, Czestochowa.
 • Itami H., 1991, Mobilizing Invisible Assets, Harvard University Press, Cambridge, MA.
 • Jelonek D., Stępniak C., Turek T., Ziora L., 2013, The Influence of Virtualization of Resources Acquisition Processes on Enterprises Competitiveness, ICETE 2013. 10th International Joint Conference on e-Business and Telecommunications. Proceedings. 29-31 July, Reykiavik, Iceland.
 • Jelonek D., 2018, Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem. Perspektywy strategii i tworzenia wartości, PWE, Warszawa.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., 2004, Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes, Harvard Business School Press, Boston.
 • Minsky M.L., 1961, Steps toward Artificial Intelligence, Proceedings of the IRE, 49(1), pp. 8-30.
 • Minsky M.L., 1986, Society of Mind, Simon &Schuster, New York.
 • Rappaport A., 1999, Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa.
 • Roos J., Roos G., 1997, Measuring your company’s intellectual performance, Long Range Planning, vol. 30, no. 3.
 • Stępniak C., Jelonek D., 2014, Evaluation of the usefulness of abstract thinking as a manager’s competence, Polish Journal of Management Studies, vol. 9.
 • Sveiby K.E., 1997, The New Organizational Wealth: Managing and Measuring Knowledge-based Assets, Barrett-Koehler Publishers, San Francisco.
 • Tamer I., Dereli B., Saglam M., 2014, Unorthodox forms of capital in organizations: positive psychological capital, intellectual capital and social capital, Procedia – Social and Behavioral Sciences, vol. 152, pp. 963-972.
 • Turek T., Stępniak C., 2014, Integration of spatial information resources on the example of utility companies in Częstochowa region, Online Journal of Applied Knowledge Management, vol. 2, iss. 2.
 • Zmich L., Groza M., Schaefers T., Groza M.D., 2018, Abstract Thinking and Salesperson Entrepreneurial Orientation: An Abstract, [in:] N. Krey, P. Rossi (eds.), Boundary Blurred: A Seamless Customer Experience in Virtual and Real Spaces. AMSAC 2018. Developments in Marketing Science: Proceedings of the Academy of Marketing Science, Springer, Cham.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4cf3c4be-705d-4a61-bec8-6904acf79362
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.