PL EN


2017 | 6 | 207-230
Article title

The method for the discovery of the absolute transcendental properties of being in Mieczysław Albert Krąpiec’s metaphysics

Content
Title variants
PL
Metoda odkrywania absolutnych własności transcendentalnych bytu w metafizyce Mieczysława Alberta Krąpca
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The need to preserve a realistic cognition of the world is imperative for realistic philosophy in the face of idealism, subjectivism and relativism. This paper captures the effort of a philosopher who is “faithful to reality” through his works. The [absolute] transcendental properties of being are real properties of real beings; they are neither empty concepts nor constructions of the mind detached from the existing being. They form the foundation for the rationality of the world without which nothing is knowable. There is also a method proper to the discovery of these properties. This method which is known as metaphysical separation demonstrates that realistic cognition is not naïve cognition; it enables us to discover that whatever exists is a determinate content with proportional existence, undivided in itself and divided from others, as well as a vehicle of truth, good and beauty. It is precisely in this sense that something is being, thing, one, something, truth, good and beauty.
PL
Potrzeba zachowania realistycznego poznania świata jest konieczna dla filozofii realistycznej w obliczu idealizmu, subiektywizmu i relatywizmu. Niniejszy artykuł ukazuje wysiłek filozofa, który jest „wierny rzeczywistości”. Transcendentalne właściwości bytu są prawdziwymi właściwościami rzeczywistych istot; nie są ani pustymi ideami, ani konstruktami umysłu oderwanymi od istoty. Stanowią one podstawę racjonalności świata, bez której nic nie jest możliwe do poznania. Istnieje również metoda odpowiednia do odkrycia tych właściwości. Ta metoda to separacja metafizyczna, która dowodzi, że poznanie realistyczne nie jest naiwnym poznaniem, albowiem separacja pozwala nam odkryć, że cokolwiek co istnieje, jest determinowaną treścią o konkretnym istnieniu, niepodzielną w sobie i różną od innych, jak również jest nośnikiem prawdy, dobra i piękna
Year
Volume
6
Pages
207-230
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozoficzny
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4cf4df76-7ebe-4f9f-9f31-d4ed49e81d14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.