PL EN


2015 | 63 | 9: Sinologia | 13-1921-36
Article title

Opieka nad osobami starszymi w Chinach w kontekście solidarności międzypokoleniowej

Title variants
EN
Caring for Older People in China in the Context of the Intergenerational Solidarity
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest wskazanie problemu odpowiedzialności za opiekę nad osobami starszymi w Chinach w kontekście kulturowych aspektów solidarności międzypokoleniowej. Wzrost udziału osób w wieku 65 lat i powyżej w populacji Chin sprawił, że przed rządem i społeczeństwem chińskim stoi wyzwanie sprostania problemom starzejącego się społeczeństwa. Problemy te są związane również z szeroko rozumianą opieką nad osobami starszymi, która w Chinach ma silne podłoże kulturowe, wyrażające się chociażby w „cnocie synowskiej nabożności”. Sprostanie wspomnianym problemom bądź złagodzenie skutków braku wystarczająco skutecznych rozwiązań wiąże się ze wspieraniem solidarności międzypokoleniowej.
EN
The aim of the paper is to show the problem of the responsibility for caring for the older people in China in the context of the cultural aspects of intergenerational solidarity. The high proportion of people aged 65 and over in the population of China has made the government and Chinese society face the challenges of coping with the problems of the ageing population. These problems are also associated with the wider care for older people, which in China has a strong cultural background expressed even in “the virtue of filial piety.” Addressing these problems or mitigating the effects of the lack of sufficiently effective solutions, involves the supporting of intergenerational solidarity.
Year
Volume
63
Issue
Pages
13-1921-36
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Sinologii w Instytucie Filologii Klasycznej na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
author
 • Katedra Zarządzania Finansami na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Katedra Zarządzania Finansami na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Adamiak, Stanisław, Damian Walczak. „Catholic Social Teaching, Sustainable Development and Social Solidarism in the Context of Social Security”. Copernican Journal of Finance & Accounting 3 (2014),1: 6.
 • Attané, Isabelle. Tam gdzie dzieci są luksusem. Chiny wobec katastrofy demograficznej, tłum. Andrzej Bilik. Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA, 2012.
 • Banister, Judith, David E. Bloom, Larry Rosenberg. „Population Aging and Economic Growth in China”. PGDA Working Paper 2010, No. 53.
 • Bengtson, Vern L., Joseph A. Kuypers. „Generational Difference and the Developmental Stake”. Aging and Human Development 4 (1971), 2: 249-260.
 • Cropanzano, Rusel, Marie S. Mitchell. „Social Exchange Theory: An Interdisciplinary Review”. Journal of Management 6 (2005), 31: 874-900.
 • Dong Birong, Wu Shiying. „Nursing Homes in China: Now and the Future”. IAGG/WHO/ SFGG Workshop June 4th & 5th, 2010, Toulouse, France.
 • Dowd, James J. „Aging as Exchange: A Preface to Theory”. Journal of Gerontology 5 (1975), 30: 584-594.
 • Encyklopedia mądrości Wschodu. Buddyzm. Hinduizm. Taoizm. Zen, red. Stephan Schuhmacher, Gert Woerner, tłum. Mieczysław Jerzy Künstler. Warszawa: Warszawski Dom Wydawniczy, 1997.
 • Goldman, C. „Vietnamese Cultural Profile”. Diversicare. West End 2009: 9-11.
 • „In-home Nursing Gains Popularity in Aging China”. China Daily 13 April 2014. http://www. chinadaily.com.cn/m/gansu/2014-03/14/content_17348019.htm [dostęp: 11.09.2015].
 • Katz, Ruth, Ariela Lowenstein. „Theoretical Perspectives on Intergenerational Solidarity, Conflict and Ambivalence”. W: Ageing and Intergenerational Relations. Family Reciprocity from a Global Perspective, red. Misa Izushara, 29-56. Bristol: Policy Press 2010.
 • Li Jing. „China’s Bid to Provide Care System for Elderly Faces Hurdles, Warn Experts”. South China Morning Post, 4 September 2013. http://www.scmp.com/news/china/article/1302835/ chinas-bid-provide-care-system-elderly-faces-hurdles-warn-experts [dostęp: 16.04.2014].
 • Yushi (Boni) Li. „The Challenges of Aging towards Chinese Society”. Public Administration and Management: An Interactive Journal 10 (2003),3: 248-268.
 • Masel, Eva K., Sophie Schur, Herbert H. Watzke, „Life is Uncertain. Death is Certain. Buddhism and Palliative Care”, Journal of Pain and Symptom Management 44 (2012),2: 308.
 • Meng Meng, Katie Hunt. The New Chinese Law: Visit your Parents, CNN, 3 July 2013. http://edition.cnn.com/2013/07/02/world/asia/china-elderly-law/ [dostęp: 17.04.2014].
 • Nakamura, Hajime. Systemy myślenia ludów Wschodu. Indie. Chiny. Tybet. Japonia, tłum. Maciej Kanert, Wisława Szkudlarczyk-Brkić. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005.
 • Pieliński, Bartosz. „Polityka społeczna wobec starzejącego się społeczeństwa – rozwój systemu emerytalnego i systemu Ubezpieczenia Opieki Długoterminowej w Japonii”. Problemy Polityki Społecznej 2012,18: 130–138.
 • Pozen, C.R. „Tackling the Chinese Pension System”. Paulson Policy Memorandum 2013, s. 1-17.
 • Pruszyński, Jacek. „Potrzeby i oczekiwania buddystów w czasie choroby i schyłkowego okresu życia”. Gerontologia Polska 1 (2007),15: 40-45.
 • Richards, Leslie N., Vern L. Bengtson, Richard B. Miller, „The ‘Generation in the Middle’: Longitudinal Trends in the Perception of Adults’ Intergenerational Relationships”. W: Family Systems and Life-span Development, red. Kurt Kreppner, Richard M. Lerner, 341–366. Hillsdale, N.J.: Erlbaum, 1989.
 • Sztompka, Piotr. Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Znak, 2002.
 • Szukalski, Piotr. „Czym jest solidarność międzypokoleniowa?”. W: Jakość życia seniorów w XXI wieku z perspektywy polityki społecznej, red. Dorota Kałuża, Piotr Szukalski, 74-91. Łódź: Uniwersytet Łódzki 2010.
 • Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r., Dz.U. 2009 nr 203 poz. 1569.
 • Trommsdorff, Gisela, Beate Schwarz. „The Intergenerational Stake Hypothesis’ in Indonesia and Germany: Adult Daughters’ and Their Mothers’ Perception of Their Relationship”. Current Sociology 4 (2007), 55: 599–620.
 • Wang Feng, Yong Cai, Baochang Gu. „Population, Policy, and Politics: How Will History Judge China’s One-Child Policy?” Population and Development Review (Supplement) 38 (2012): 115–129.
 • Wang Qi. Intergenerational Solidarity and Its Effects on Life Satisfaction among Chinese Elders. Thesis, Georgia: Georgia State University 2011. http://scholarworks.gsu.edu/gerontology_ theses/23 [dostęp: 16.04.2014]..
 • World Population Prospects: The 2015 Revision. Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat. http://esa.un.org/unpp [dostęp: 16.04.2014].
 • Zhang Yue. „Chinese Change Perceptions of Nursing Homes”. China Daily 25 March 2014. http://www.chinadaily.com.cn/china/2014-03/25/content_17378068.htm [dostęp: 16.04.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4cf86768-f4f5-4ea4-b877-cfe2234af687
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.