PL EN


2018 | 1-2 (265-266) | 91-102
Article title

Formowanie się Sił Zbrojnych Demokratycznej Republiki Azerbejdżanu (ADR) w latach 1918–1920

Content
Title variants
EN
Formation of Army of the First Azerbaijani Democratic Republic in 1918–1920
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article presents the problem faced by the First Azerbaijani Democratic Republic after the proclamation of its statehood in 1918—namely, the lack of a national army. The author describes the beginning of the formation of the Azerbaijani army, the conscription of new recruits from society and their military training, as well as the deepening of their knowledge in terms of the history of Azerbaijan and civic obligations. This article shows the level of patriotic awareness of citizens at the beginning of 1918 and two years later following the programme of educating the society. It also compares the level of armaments and financial status of the conscripts at the beginning of the army’s formation and at the moment when the Red Army occupied the country in 1920.
Year
Pages
91-102
Physical description
Dates
published
2018-11-20
Contributors
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
References
 • Azierbajdżanskaja Diemokraticzeskaja Riespublika ADR (1918–1920). Armija (Dokumienty i matieriały), Izdatiel’stwo „Azierbajdżan”, Baku 1998.
 • Balajew Ajdyn, Azierbajdżanskoje nacjonalno-diemokraticzeskoje dwiżenije 1917–1920 gg., Jełm, Baku, 1990.
 • Dunsterville Lionel Charles, The Adventures of Dunsterforce, Edward Arnold, London 1920.
 • Gulijew Wilajat, Polacy w Demokratycznej Republice Azerbejdżanu, Oficyna Olszyna, Warszawa 2013.
 • Kucia Przemysław, 10 Pułk Strzelców Konnych, w: Mijakowski Krzysztof (red.), Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918–1939, t. 40, Edipresse Polska, Warszawa 2013.
 • Olszewski Paweł, Polityka państw Ententy wobec Zakaukazia w latach 1918–1921, Naukowe Wydawnictwo Piotrowskie, Piotrków Trybunalski 2001.
 • Patlewicz Barbara, Azerbejdżańska tożsamość narodowa przedstawiona w satyrycznym dwutygodniku „Mołła Nesreddin” (1906–1931), „Przegląd Orientalistyczny” 2013, z. 1–2, s. 48–60.
 • Patlewicz Barbara, Azerbejdżańska droga do pierwszej niepodległości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016.
 • Sulejmanow Miechman, Kawkazskaja isłamskaja armija i Azierbajdżan, Aziernieszr, Baku 1999.
 • Świętochowski Tadeusz, Azerbejdżan i Rosja. Kolonializm, islam i narodowość w podzielonym kraju, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1998.
 • Świętochowski Tadeusz, Russian Azerbaijan 1905–1920, The Shaping of a National Identity in a Muslim Community, Cambridge University Press, Cambridge 2004.
 • Wołhonskij Michaił, Muchanow Wadim, Po sledam Azierbajdżanskoj Diemokraticzeskoj Riespubliki, Jewropa, Мoskwa 2007.
 • Cheda Robert, Górale kaukascy: dzicy i waleczni, http://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/311039889-Goralekaukascy-dzicy-i-waleczni.html#ap-1 [03.11.2016].
 • Gusiejnow Azad, Armija Azierbajdżanskoj Diemokraticzeskoj Riespubliki.1918–1920, https://www.ourbaku.com/index.php/Армия_Азербайджанской_Демократической_республики._1918_—_1920#cite_ref-2 [24.03.2017].
 • Historia Veli bek Jedigara, http://www.polonia-baku.org/pl/losy.phtml#jedigar [07.04.2017].
 • Opora niezawisimosti i dostoinstwa, http://deyerler.org/ru/25241-opora-nezavisimosti-i-dostoinstva.html [27.10.2016].
 • Sozdanije Nacjonalnoj Armii. Borʹba za tierritorialnuju cełostnostʹ Azierbajdżana, http://www.azerbaycanli.org/ru/page141.html [27.10.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0033-2283
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4cf8f64e-39b9-49d7-ad61-d0c83ee15e72
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.