PL EN


2013 | 4 | 1 | 77-90
Article title

Wpływ strategii co-brandingu na pozycjonowanie marek partnerskich i marki co-brandingowej

Content
Title variants
EN
Impact of co-branding strategy on the positioning of constituent brands and composite brand
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pozycjonowanie marki ma na celu uzyskanie pożądanego wizerunku marki poprzez stworzenie wyróżniającej tożsamości dla wybranej grupy nabywców, tworzących docelowy segment rynku. Realizacja strategii co-bran-dingu – będącej strategią połączenia w jednej ofercie dwóch lub więcej marek – pozwala na wykorzystanie wizerunku dwóch marek partnerskich do pozycjonowania wspólnej marki co-brandingowej. Celem referatu była analiza wpływu realizacji strategii co-brandingu na pozycjonowanie marek partnerskich i wspólnej marki co-brandingowej. Przeprowadzone rozważania oraz analizy wyników badań empirycznych potwierdzają wpływ realizacji strategii co-brandingu na pozycjonowanie wspólnej marki co-brandingowej. Wpływ na ostateczne pozycjonowanie marki wspólnej ma pozycjonowanie obu marek partnerskich, przy czym zwykle występuje większa zbieżność grupy docelowej i tożsamości marki co-brandingowej z marką partnerską zapraszającą do współpracy, aniżeli marką partnerską zapraszaną do realizacji strategii co-brandingu. Jednocześnie realizacja strategii co-brandingu wpływa na wizerunek, a w konsekwencji na pozycjonowanie marek partnerskich po zakończeniu współpracy. W przypadku marek partnerskich zapraszających do współpracy, na pozycjonowanie wtórne wpływa zarówno pozycjonowanie marki co-brandingowej (wspólnej), jak i marki zapraszanej. Z kolei w przypadku marek partnerskich zapraszanych do współpracy na pozycjonowanie wpływ ma przede wszystkim wizerunek marki wspólnej.
Year
Volume
4
Issue
1
Pages
77-90
Physical description
Contributors
 • Dr inż., Katedra Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka, KIEiMM, ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź, magdalena.grebosz@p.lodz.pl
References
 • 1. Busacca B., Bertoli G. (2006), Co-branding et valeur des interactions entre marques, „Revue Française du Marketing”, no. 207-2/5.
 • 2. Doyle P. (2003), Marketing wartości, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa.
 • 3. Grębosz M. (2008), Brand Management, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • 4. Grębosz M. (2012), Współpraca w ramach co-brandingu, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, SGH, Zeszyt Naukowy 115.
 • 5. Hillyer C., Tikoo S. (1995), Effects of Co-branding on Consumer Product Evaluations, „Advances In Consumer Research” vol. 22.
 • 6. Kall J. (2005), Tożsamość marek należących do sieci detalicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • 7. Kall J., Kłeczek R., Sagan A. (2006), Zarządzanie marką, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • 8. Kapferer J.N. (2011), Les marques. Capital de l’entreprise, Editions d’Organisation, Paris.
 • 9. Keller K.L., Aperia T., Georgson M. (2008), Strategic Brand management. A European Perspective, Pearson Education, Harlow.
 • 10. Lewi G., Lacœuilhe J. (2007), Branding Management. La marquee, de l’idée à l’action, Pearson Education France, Paris.
 • 11. Michel G., Cegarra J.J. (2006), Les effects d’une opération de co-marquage sur l’image des marques, „Revue Française du Marketing” no. 207-2/5.
 • 12. Mruk H., Pilarczyk B., Szulce H. (2007), Marketing. Uwarunkowania i instrumenty, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • 13. Park C.W., Jun S.Y., Shocker A.D. (1996), Composite Branding Alliances: An Investigation of Extension and Feedback Effects, „Journal of Marketing Research” vol. 33(4).
 • 14. Suh J.Y., Park S.B. (2009), Successful Brand Alliance and Its Negative Spillover Effect on a Host Brand: Test of Cognitive Responses, „Advances in Consumer Research” vol. 36.
 • 15. Szulce H., Janiszewska K. (2006), Zarządzanie marką, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • 16. Upshaw L.B. (1995), Building Brand Identity – A Strategy fo Success in a Hostile Marketplace, Wiley&Sons, New York.
 • 17. Witek-Hajduk M.K. (2001), Zarządzanie marką, Difin, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4cf9022f-d07f-45d1-b14a-9b1e4a4a3741
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.