PL EN


2016 | 8(44) | 1 | 175-187
Article title

Local Currencies in the Times of the Crisis

Title variants
PL
Waluty lokalne w czasie kryzysu
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
For a long time the problems of the existing financial system have been raising discussions which concentrate on searching for solutions offering greater effectiveness in alleviating the effects of more and more frequently reoccurring crises. The never-ending financial crisis, which began in 2007, and a way to cope with the risk of bank insolvency by the state debt buy-out not only threatens the economy but also undermines the trust to public institutions. In the face of increasing problems, we speak more and more often about the reconstruction of the global financial system, yet simple solutions do not come up. The events of the recent years show that the society, more and more aware of the disease and the consequences resulting from the existing financial system, is looking for solutions which would enable surviving in the crisis situation. One of such ideas are alternative local currencies. The idea itself is nothing new as they have been functioning in many countries for years, but as their historical prototype one may consider solutions adopted during the Great Crisis of the 1930s in the town of Wörgl in Austria. The aim of the article is to present the importance of local currencies in overcoming an economic crisis against the background of historical events, as well as today. Today’s local currencies have become popular in many European countries, although their construction and possibilities differ both historically and nationally.
PL
Problemy obecnego systemu finansowego od dawna wywoływały i wywołują dyskusje, które koncentrują się na poszukiwaniu rozwiązań dających większą skuteczność łagodzenia skutków coraz częściej powtarzających się kryzysów. Niekończący się kryzys finansowy, zapoczątkowany w 2007 r. i sposób radzenia sobie z zagrożeniem niewypłacalności banków poprzez wykupywanie przez państwo ich długów nie tylko zagraża gospodarce, ale i podkopuje zaufanie do publicznych instytucji. W obliczu narastających problemów coraz więcej mówi się o przebudowie globalnego systemu finansowego, ale proste rozwiązania nie nadchodzą. Wydarzenia ostatnich lat pokazują, że społeczeństwo coraz bardziej świadome choroby i konsekwencji wynikających z funkcjonowania dotychczasowego systemu finansowego samo poszukuje rozwiązań, które na poziomie lokalnego rynku pozwoliłyby na przetrwanie w warunkach kryzysu. Jednym z takich pomysłów są alternatywne waluty lokalne, obejmujące zwykle niewielki obszar terytorialny (miasteczko, dzielnice), przy czym sama idea nie jest niczym nowym, gdyż od dawna funkcjonują one w wielu miejscach na całym świecie, a za ich historyczny pierwowzór można uznać rozwiązania przyjęte w czasie wielkiego kryzysu lat trzydziestych XX w., w miasteczku Wörgl położonym w Austrii. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia walut lokalnych dla przezwyciężenia kryzysu gospodarczego na tle wydarzeń historycznych oraz ich współczesnego zastosowania.
Year
Volume
Issue
1
Pages
175-187
Physical description
Contributors
 • Katedra Instytucji i Rynków Finansowych w Instytucie Ekonomii i Zarządzania na Wydziale Nauk Społecznych KUL
References
 • Baj L.: Interview with z Benoît Cœuré, ECP Board Member, “Gazeta Wyborcza” 16 May 2014,
 • https://www.ecb.europa.eu/press/inter/date/2014/html/sp140524_1.pl.html
 • Bankkunden müssen zahlen. Erstmals Negativzinsen auf Tagesgeld http://www.faz.net/aktuell/finanzen/meine-finanzen/sparen-und-geld-anlegen/bankkunden-zahlen-erstmals-negativzinsen-auf-tagesgeld-13237202.html
 • Chiemgauer: Startseite, http://www.chiemgauer.info/
 • Deutsche Bank rechnet mit Negativzinsen für Privatkunden http://www.faz.net/aktuell/finanzen/geldanlage-trotz-niedrigzinsen/geldanlage-deutsche-bank-rechnet-mit-negativzinsen-fuer-privatkunden-13243347.html
 • Dobry, Polska Waluta Lokalna, www.dobry.org.pl, 2014
 • Echevers P.H.: J. Silvio Gesell, Die Revolution des Geldsystems, Königswinter: LULU Press Enterprises 2013.
 • Gesell S.: Die natürliche Wirtschaftsordnung, 9. Aufl., hrsg. von K. Walker, Lauf bei Nürnberg: Rudolf Zitzmann Verlag 1949 [HTML von Wolfgang Röhrig, Juli 1997, PDF von Florian Seiffert, August 2003].
 • Kisiel M.: Niekartowe schematy płatności bezgotówkowych na świecie, Kierunki rozwoju, wybrane przykłady, Wrocław University of Economics, 2013, https://www.nbp.pl/systemplatniczy/obrot_bezgotowkowy/niekartowe-swiat.pdf
 • Mennen A.K.: Regionalwährungen: Mit Chiemgauer gegen den Euro-Crash, Spiegel-Online Wirtschaft [06.08.2012].
 • Nowy pieniądz w Polsce. Od dziś „Zielony”, www.money.pl [05.02.2015].
 • Ogólnie o projekcie waluty lokalnej Zielony, www.zielony.biz.pl [2015].
 • Przyłuska J.: W poszukiwaniu nowych rozwiązań dla systemu finansowego, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2013, z. 128.
 • Przyłuska-Schmitt J.: Współczesne alternatywne formy pieniądza wobec pieniądza narodowego, in: Wybrane problemy i wyzwania gospodarcze. Ujęcie interdyscyplinarne, ed. A. Zimny, Konin: WSH PWSZ w Koninie 2015.
 • Report, Virtual Currency Schemes, European Central Bank, Eurosystem, Oktober 2012 pdf
 • Regionalentwicklung.de: Wir entwickeln Regionen, http://www.regionalentwicklung.de/regionales-wirtschaften/regionalgeld/.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4cfa4f5a-7ae4-4998-a2dc-a4b1d0985faf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.