PL EN


2018 | 1 | 196-203
Article title

Dojrzałość uczniów szkół ponadgimnazjalnych do interakcji z nauczycielami opartych na dialogu i partnerstwie

Content
Title variants
EN
Secondary school student maturity to maintain dialogue-based and partnership-based interactions with teachers
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano wnioski z badań mających na celu ujawnienie działań/wskaźników dojrzałości uczniów pozwalających na wystąpienie ich interakcji z nauczycielami opartych na dialogu i partnerstwie. Pozyskane dane w efekcie przeprowadzonych eksploracji umożliwiły udzielenie odpowiedzi na pytania: 1) Jakie działania uczniów sprzyjają zaistnieniu ich interakcji z nauczycielami opartych na dialogu i partnerstwie? 2) Jakie warunki sprzyjają i/lub powinny być spełnione, by w praktyce edukacyjnej uczniowie przejawiali gotowość do podejmowania interakcji z nauczycielami opartych na partnerstwie i dialogu? Materiał badawczy został zebrany dzięki zastosowaniu badań jakościowych. Posłużyły one poznaniu/rozumieniu interakcji z perspektywy uczniów (dzięki zastosowaniu wywiadów grupowych i indywidualnych) oraz rozpoznaniu odbioru przez nauczycieli ich wzajemnych interakcji z uczniami (w efekcie wykorzystania wywiadów indywidualnych częściowo kierowanych).
Year
Issue
1
Pages
196-203
Physical description
Contributors
 • Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy
References
 • Bakiera L., Stelter Ż. (2017). Leksykon psychologii rozwoju człowieka, t. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Chomczyńska-Rubacha M. (2003). Szkolne środowisko uczenia się. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Guzy-Steinke H. (2007). Między oczekiwaniem a rzeczywistością. Postrzeganie nauczycieli przez gimnazjalistów. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 • Jankowska D. (2006). Edukacja nauczycielska w dialogu krokiem ku dialogowi w szkole. W: W.J. Maliszewski (red.), Komunikacja społeczna w edukacji. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Krasnodębski Z. (2006). Historia i krytyka. O teorii krytycznej J. Habermasa. W: A. Jasińska-Kania (red.), Habermas J.: Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Kruger H.H. (2005). Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Kubiak-Szymborska E. (2005). Nauczyciele akademiccy – studenci. Między partnerstwem a pozorną stycznością. Bydgoszcz: Wydawnictwo Wers.
 • Stech K. (2003). Nauczyciel jako twórca relacji wychowawczych. W: L. Sałaciński, W. Thiem (red.), Szanse na sukces w szkole. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski.
 • Szahaj A. (1990). Krytyka, emancypacja, dialog. Jurgen Habermas w poszukiwaniu nowego paradygmatu teorii krytycznej. Warszawa: Universitas.
 • Szempruch J. (2005). Nauczyciel i uczeń w relacjach podmiotowych. W: W. Grelowska, J. Karbowniczek (red.), Nauczyciel i uczeń we wspólnej przestrzeni edukacyjnej. Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
 • Tillmann K.J. (1996). Teorie socjalizacji. Społeczność instytucja upodmiotowienie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Wawrzyniak-Beszterda R. (2002). Doświadczenia komunikacyjne uczniów w czasie lekcji. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4cfb9dee-f497-4cb0-a2cc-9fcec76036e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.