PL EN


2009-2010 | 5-6 | 2 Ekonomia | 231-269
Article title

El síndrome de burnout evolución conceptual y estado actual de la cuestión

Title variants
PL
Syndrom wypalenia zawodowego. Ewolucja konceptu i jego stan aktualny
EN
The Burnout Syndrome. Overview and Development of the Concept
Languages of publication
ES
Abstracts
PL
Pojęcie zawodowego wypalenia (ang. Burnoui) od pewnego czasu na trwałe weszło do powszechnego słownictwa generalnie oznaczając psychiczne wyczerpanie. Zarówno źródłosłów tego wyrażenia, jego interpretacja oraz skutki tego syndromu ciągle są odkrywane i opisywane na nowo. Zestawienie najbardziej znanej koncepcji „wypalenia” Ch. Masłach z rezultatami innych badań wyznacza dzisiejszy naukowy kierunek ich rozwoju. Systematyzując definicje, faktory, modele takiego stanu odkrywamy, że jego praktyczne konsekwencje można nawet zmierzyć. Dlatego za pomocą odpowiednich strategii i technik możliwa jest też profilaktyka lub leczenie negatywnych skutków tego zjawiska.
EN
The concept of Burnout has for some time become a permanent element of common vocabulary that means psychical exhaustion. Both the source of this expression, its interpretation and effects of the syndrome are constantly being discovered and described anew. Ch. Maslach’s best known conception of “burnout” compared with the results of other studies determines the direction of their scientific development today. By systematizing definitions, factors, and models of this state we discover that its practical consequences may even be measured. Therefore by way of respective strategies and techniques to prevent or treat negative effects of this phenomenon.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4cfe6e7e-7dc2-49a8-ace8-3563628643fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.