PL EN


2015 | 42 | 4(493) Czy elastyczny czas pracy pomoże gospodarce w czasach niepewności? | 36-39
Article title

PRACA I ŻYCIE: O SILE FRAZESU

Selected contents from this journal
Title variants
EN
WORK-LIFE BALANCE: THE POWER OF A CLICHÉ
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor utrzymuje, że postulat równowagi pracy i życia jest fałszywy w tej mierze, w jakiej praca sama jest częścią życia. Wskazuje również na to, że zbudowanie opozycji między pracą i życiem staje się możliwe tylko w tej mierze, w jakiej godzimy się na komodyfikację tej pierwszej. Jeśli – zgodnie z socjologiczną tradycją zakorzenioną w pracach weberystów równie głęboko co w pracach marksistów – uzna się, że komodyfikacja pracy stanowi konieczny korelat jakkolwiek rozumianego kapitalizmu, to jednym z możliwych sposobów uniknięcia jej konsekwencji jest powrót do idei minimalnego dochodu gwarantowanego.
EN
The main thesis of the paper indicates that presumed, semiotic opposition between 'life' and 'work' is a false one for the second could be easily considered as an important part of the first - and in fact it was for the major part of our history. Building such opposition is possible only within work commodification, process associated by both weberians as well as marxists with 'capitalism'. Author suggests that overcoming this opposition and its consequences within the framework of 'capitalist' economy is possible with introduction of some version minimal income quarantee.
Contributors
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
References
 • Arendt H. (2000), Kondycja ludzka, tłum. Anna Łagodzka, Warszawa.
 • Assorodobraj N. (1966), Początki klasy robotniczej. Problem rąk roboczych w przemyśle polskim epoki stanisławowskiej, PWN, Warszawa.
 • Atkinson A. (1995), Public Economics in Action: The Basic Income/Flat Tax Proposal, University Press, Oxford.
 • Bunting M. (2004), Willing Slaves: how the overwork culture is ruling our lives, Harper Collins Publishers, London.
 • Caproni P.J. (1997), Work/Life Balance: You Can't Get there from here, „Journal of Applied Behavioral Science”, vol. 33, no 1.
 • Górecka-Czuryłło Monika (2015), Oświadczenia sprzyjają wyłudzaniu świadczeń socjalnych, „Dziennik Gazeta Prawna” z 21 stycznia, s. C 3.
 • Hobson B. (2011), The Agency Gap in Work–Life Balance: Applying Sen’s Capabilities Framework Within European Contexts, „Social Politics”, vol. 18, no 2.
 • Kelly M. (2007), The Dream Manager, Hyperion, New York.
 • Kelly M. (2011), Off Balance: Getting Beyond the Work-Life Balance Myth to Personal and Professional Satisfaction, Penguin Books.
 • Malinowski B. (1967), Argonauci Zachodniego Pacyfiku, PWN, Warszawa.
 • Merton R.K. (1982), Teoria socjologiczna i struktura społeczna, PWN, Warszawa.
 • Moffitt R.A. (2003), Milton Friedman, the Negative Income Tax, and the Evolution of U.S. Welfare Policy, University of Wisconsin, Institute for Research on Poverty, Discussion Paper no. 1260–03.
 • Mumford J., Lockett K., (2009), Work-Life Balance for Dummies, J. Wiley & Sons Ltd., Chichester, West Sussex.
 • Schor J.B. (1992), The Overworked American: The Unexpected Decline of Leisure, Basic Books, New York.
 • Skidelsky R., Skidelscy E. (2012), How Much is Enough? Money and the Good Life, Penguin Books, London.
 • Terkel S. (1972, 2004), Working. People Talk About What They Do All Day and How They Feel About What They Do, The New Press, New York, London.
 • Tobin J. (1970), On Limiting the Domain of Inequality, „Journal of Law and Economics”, vol. 13, nr 2.
 • Tobin J., Pechman J., Mieszkowski P.M. (1967), Is a Negative Income Tax Practical?, „The Yale Law Journal” 77 (1).
 • Weber M. (1994), Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Test, Lublin.
 • Widerquist K., Lewis M.A., Pressman S., eds. (2005), The Ethics and Economics of the Basic Income Guarantee, Ashgate, Aldershot Ltd., UK.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4cffa65a-8a66-40c6-8f87-5dc71a2c54fc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.