PL EN


2018 | 58(1) Filologia | 80-93
Article title

Lima – miasto królów i miasto ubogich

Content
Title variants
EN
Lima: the City of the King and the City of the Poor
Languages of publication
PL EN ES
Abstracts
PL
Lima, miasto założone przez Francisca Pizarra jako Miasto Królów, było w okresie kolonii hiszpańskiej najważniejszym ośrodkiem politycznym i gospodarczym w Ameryce Południowej. Charakteryzowała się piękną architekturą, regularnym planem ulic, ale również bardzo głęboką segregacją społeczną, w której biali potomkowie hiszpańskich konkwistadorów stanowili warstwę uprzywilejowaną. Okres po uzyskaniu niepodległości, który nie przyniósł reform społecznych i utrwalił panujące podziały przyczynił się do stagnacji w rozwoju, a wiek XX, szczególnie od lat 60. spowodował napływ do stolicy imigrantów ze wsi, którzy nie znajdując możliwości mieszkania w mieście lokowali się na jego peryferiach i dali impuls do tworzenia się rozległych przestrzeni ubogiego budownictwa na otaczających Limę pustynnych wzgórzach.
EN
Lima, the city founded by Francisco Pizarro as the City of the Kings, was during the Spanish colonies the most important political and economic center in South America. It was characterized by beautiful architecture, a regular street plan but also a very deep social segregation, Where white, descendants of Spanish conquistadors were a privileged class. The period after independence, which did not bring about social reform and consolidated the prevailing divisions, contributed to the stagnation of development. And the 20th century, especially since the 1960s, caused an influx of immigrants from the countryside to the capital, those who did not find the possibility of living in the city were located on its periphery gave impetus to the creation of vast areas of poor districts on the surrounding Lima desert hills.
Year
Pages
80-93
Physical description
Contributors
References
  • Atlas Ambiental de Lima (2016), Instituto Metropolitana de Planificación, Lima. Censos Poblacionales, INEI. Instituto Nacional de Estadística e Informática.
  • Czerny M. (2014), Stare i nowe w przestrzeni miast latynoamerykańskich, WUW, Warszawa.
  • Czerny M. (1994). Restrukturyzacja przemysłu i rozwój regionalny Meksyku, CESLA, Warszawa.
  • Ludeña W. (2006), Ciudad y patrones de asentamiento. Estructura urbana y tipologización para el caso de Lima, “Revista Eure”, Tom XXXII, No. 95.
  • Mattos C. de, Ludeña W. (Ed.) (2011), Lima – Santiago. Reestructuración y cambio metropolitano. Colección Estudios Urbanos UC, Colección Estudios Metropolitanos CIAC. Lima/Santiago.
  • Wilhelmy H., Borsdorf A. (1984, 1985). Die Städte Südamerikas, 2 Bände, Gebr. Bornträger.
  • (www1) http://cdn.plataformaurbana.cl/wp-content/uploads/2016/11/1.-pdlc-de-lm-2016-2021.pdf [dostęp: 15.10.2017].
  • (www2) https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/cerca-de-10-millones-de-personas-viven-en-limametropolitana-8818/ [dostęp: 30.10.2017].
  • (www3) http://www.amigosdevilla.it/historia/antecedentes03.html [dostęp: 30.10.2017].
  • (www4) https://pensandolima.wordpress.com/2009/09/13/crecimiento-y-expansion-de-lima/ [dostęp: 15.10.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4cffecf2-f0f5-4350-89aa-d569b79b7517
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.