PL EN


2015 | 35 | 209-219
Article title

Nienaruszalność życia ludzkiego w nauczaniu Benedykta XVI

Authors
Content
Title variants
EN
Inviolability of human life in the teaching of Benedict XVI
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Benedykt XVI w okresie swego ośmioletniego pontyfikatu – podobnie jak jego poprzednicy – wielokrotnie zabierał głos w kwestiach bioetycznych. Jasnego stanowiska wobec nowych możliwości, jakie niesie ze sobą rozwój nauk przyrodniczych, a także przemian społecznych, nie zabrakło również w okresie pełnienia przez kard. J. Ratzingera funkcji prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Z jego tekstów oraz wypowiedzi kierowanych do różnych środowisk wynika, że życie ludzkie posiada wartość podstawową i nie należy go stawiać na równi z innymi istotami żywymi. Benedykt XVI dopatrywał się zagrożeń dla życia ludzkiego w rozwoju nauk przyrodniczych oraz w mentalności eugenicznej. Do owych zagrożeń papież zaliczył: aborcję, eutanazję, klonowanie człowieka, wojnę i terroryzm. Papież wskazał również na odpowiedzialność całego społeczeństwa za promocję cywilizacji życia. Szczególna odpowiedzialność spoczywa na tych, którzy z racji swej profesji i pełnionych funkcji są w sposób szczególny zobligowani do obrony życia ludzkiego.
EN
During his pontificate, Benedict XVI, as his predecessors also, engaged in the defence of human life. The Pope said that human uniqueness does not allow it to be equated with other living beings. Benedict XVI in his own writings and speeches draws attention to the fact that today technology and eugenic mentality generate many threats to human life. He draws attention to the following ones: abortion, euthanasia, artificial insemination, war and terrorism. To prevent such threats the whole society needs to be involved. A special role in the protection of human life has to be met by political authorities, academics and scientists.
Contributors
  • Wydział Teologiczny UO
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d08592a-4273-419d-b17d-a120f70fa54a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.