PL EN


2014 | 10(934) | 93-105
Article title

Zasady ładu korporacyjnego dla banków

Title variants
EN
Corporate Governance Principles Addressed to Banks
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W styczniu 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała "Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez KNF". Dokument ten w znacznym stopniu uwzględnia bazylejskie dobre praktyki dla banków. W artykule przedstawiono istotę ładu korporacyjnego i znaczenie kodeksów dobrych praktyk. Zaakcentowano też specyfikę władztwa w bankach i wynikającą stąd potrzebę formułowania odmiennych zasad. Pokrótce scharakteryzowano zasady formułowane przez BCBS i UKNF. Na podstawie oświadczeń publikowanych przez polskie banki giełdowe przedstawiono zakres stosowania "Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW", a na podstawie wyników badań ankietowych omówiono przestrzeganie zaleceń płynących z bazylejskich dobrych praktyk. Pozwala to na wskazanie zakresu koniecznych usprawnień systemów ładu korporacyjnego w polskich bankach. W artykule sformułowano także uwagi dotyczące projektu kodeksu opracowanego przez UKNF.
EN
In January 2014 the Polish Financial Supervisory Authority published the proposal, ‘Corporate governance principles for the institutions supervised by the PFSA’. This document largely takes into account the Basel principles for sound corporate governance for banks. The paper offers a definition of corporate governance and the importance of codes of good practice. Emphasis is placed on the specificity of the governance of banks and the resulting need for different principles to be formulated. A brief account of the BCBS and UKNF codes is given. Based on an analysis of their published declarations, the paper examines the scope of implementation by Polish banks of the code of best practice for WSE listed companies. It then assesses, based on survey results, the implementation of the BCBS recommendations. These analyses lay the foundations for identifying the scope of improvements necessary in corporate governance at Polish banks. The paper also includes a commentary on the draft code prepared by the PFSA.
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki, Katedra Bankowości, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39, 90-214 Łódź, Poland
References
 • Adams R., Mehran H. [2003], Is Corporate Governance Different for Bank Holding Companies?, „Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review”, April.
 • Bank Failure. An Evaluation of the Factors Contributing to the Failure of the National Banks [1988], Office of the Comptroller of the Currency, Washington, June.
 • Caprio G., Levine R. [2002], Corporate Governance of Banks – Concepts and International Observations [w:] Financial Sector Governance, red. R.E. Litan, M. Pomerleano i V. Sundararajan, Brookings Institution Press, Washington.
 • Comparative Study of Corporate Governance Codes Relevant to the European Union and Its Member States [2002], Weil, Gotschal and Manges, January.
 • Corporate Governance and the Global Financial Crisis. International Perspectives [2011], red. W. Sun, J. Stewart i D. Pollard, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Čihák M., Demirgüç-Kunt A., Martínez Pería M.S., Mohseni-Cheraghlou A. [2012], Bank Regulation and Supervision around the World. A Crisis Update, Policy Research Working Paper 6286, The World Bank, December.
 • Dobre praktyki spółek notowanych na GPW [2012], Załącznik do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r.
 • Enhancing Corporate Governance for Banking Organisations [1999], BCBS, BIS, Basel, September.
 • Enhancing Corporate Governance for Banking Organisations [2006], BCBS, BIS, Basel, February.
 • Groeneveld J.M. (Hans), Llewellyn D.T. [2012], Corporate Governance in Cooperative Banks, European Association of Co-operative Banks, June.
 • Gup B.E. [2007], Corporate Governance in Banks: Does the Board Structure Matter? [w:] Corporate Governance in Banking. A Global Perspective, red. B.E. Gup, Edward Elgar, Cheltenham–Northampton.
 • Harm C. [2007], The Governance of the Banking Firm [w:] Corporate Governance in Financial Institutions, „SUERF Studies”, nr 3.
 • Levine R. [2004], The Corporate Governance of Banks: A Concise Discussion of Concepts and Evidence, World Bank Policy Research Paper nr 3404, September.
 • Lis K.A., Sterniczuk H. [2005], Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Llewellyn D.T. [2002], An Analysis of the Causes of the Recent Banking Crises, „The European Journal of Finance”, vol. 8, nr 2, http://dx.doi.org/10.1080/13518470110071182.
 • Jong A. de, DeJong D.V., Mertens G., Wasley Ch.E. [2005], The Role of Self-regulation in Corporate Governance: Evidence and Implications from The Netherlands, „Journal of Corporate Finance”, vol. 11, nr 3, http://dx.doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2004.01.002.
 • Marcinkowska M. [2013], Kapitał relacyjny banków, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Marcinkowska M. [2014], Corporate Governance w bankach. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Mesjasz C. [2006], Nadzór, władanie czy ład korporacyjny: problem nie tylko semantyczny [w:] Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Ory J.N., Lemzeri Y. [2012], Efficiency and Hybridization in Cooperative Banking: The French Case, „Annals of Public and Cooperative Economics”, vol. 83, nr 2.
 • Principles for Enhancing Corporate Governance [2010], BCBS, BIS, Basel, October.
 • Principles of Corporate Governance [1999], OECD, Paris.
 • Seidl D., Sanderson P., Roberts J. [2013], Applying the ‘Comply-or-Explain’ Principle: Discursive Legitimacy Tactics with Regard to Codes of Corporate Governance, „Journal of Management and Governance”, vol. 17, nr 3.
 • Todd A. [2010], Corporate Governance Best Practices [w:] Corporate Governance. A Synthesis of the Theory, Research, and Practice, red. H.K. Baker i R. Anderson, John Wiley and Sons, Hoboken.
 • Weimer J., Pape J.C. [1999], A Taxonomy of Systems of Corporate Governance, „Corporate Governance: An International Review”, vol. 7, nr 2.
 • Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez KNF [2014], Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, styczeń.
 • Zielona księga. Unijne zasady ładu korporacyjnego [2011], Komisja Europejska, Bruksela, 5.04.2011, KOM(2011) 164.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d0bf921-e88c-4600-a17f-d58dea33a9fc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.