PL EN


2015 | 11 | 173-186
Article title

Subcarpathian Voivodship on the Electoral Map of Poland (1989-2014)

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the article was to present electoral activities diversification as well as political preferences of the citizens of the Subcarpathian Voivodeship in years 1989-2014. The measure of the conducted analyses were the results of parliamentary and European Parliament elections, by means of which it was possible to indicate recurring cyclicality of right-wing political sympathies of the citizens of the Subcarpathian Voivodeship, as well as noticable, with regards to the whole country, election turnout. The primary part of the conducted analysis was an attempt to answer the question of what determined the change of political preferences and if contemporary electoral activity and political sympathies reflect historical and cultural determinants.
Contributors
 • University of Rzeszow, Poland
References
 • Betkiewicz W. (2011), Determinanty składu koalicji w sejmikach wojewódzkich w 2010 r. Cele programowe czy stanowiska w zarządach? [in:] E. Nalewajko (ed.), Radni sejmików wojewódzkich: role i kontekst, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
 • Delong M. (2010), Episkopat Polski a wybory parlamentarne i prezydenckie w latach 1991-1995, „Przegląd Religioznawczy”, no. 1.
 • Gliwa M., Krzysztofiński M. (2011), Wybory parlamentarne w 1989 r. w Polsce południowowschodniej, Rzeszów: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział Łańcut.
 • Godlewski T. (1998), Od PRL do III RP: zmiany systemu politycznego, Olsztyn: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 • Kowalski M. (2000), Geografia wyborcza Polski. Przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych Polaków w latach 1989-1998, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 • Kowalski M. (ed.) (2003), Przestrzeń wyborcza Polski, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 • Kwiatkowski J. (1991), Powyborcza sonda A-Z, „Dziennik Obywatelski A-Z”, nr 210.
 • Maciałek M. (2008), Układ sił wyborczych w województwie podkarpackim w świetle wyników wyborów parlamentarnych w latach 2001-2005, „Polityka i Społeczeństwo”, nr 5.
 • Maj P. (2012), Województwa podkarpackie i zachodniopomorskie: „Bastiony peryferyjne” Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej RP (2005-2010), [in:] A. Pawłowska, Z. Rykiel (eds), Region i regionalizm w socjologii i politologii, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Mierzwa J. (2005), Preferencje wyborcze mieszkańców Podkarpacia w procesie przemian ustrojowych, [in:] A. Cypryś, A. Garbarz, B. Szluz (eds.), Jakie państwo?: materiały sesji naukowej, która odbyła się 10 czerwca 2005 r. w Rzeszowie, Rzeszów: Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego.
 • Panicz U. (2011), Frekwencja wyborcza a stan polskiej demokracji, „Refleksje”, no. 4.
 • Państwowa Komisja Wyborcza, http://pkw.gov.pl/ (14-15.07.2015).
 • Puacz-Olszewska J. (2012), Wybory na prezydenta Rzeszowa w 2010 roku [in:] Ł. Tomczak (ed.), Prezydenci miast: analiza rywalizacji w wyborach samorządowych, Wrocław: Wydawnictwo Marina.
 • Raciborski J. (1997), Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego 1989-1995, Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
 • Raciborski J. (2009), Obywatel czasu transformacji - niespełnione nadzieje, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny”, zeszyt 2.
 • Redo J. (2011), Wybory samorządowe w województwie podkarpackim w 2010 roku [in:] M. Kolczyński, W. Wojtasik (eds.), Wybory samorządowe 2010, Katowice: Wydawnictwo Remar.
 • Skwierczyński G. (2008), Wpływ tradycji zaborowej na zachowania wyborcze mieszkańców Galicji w wyborach 2005 roku, [in:] J. Raciborski (ed.), Studia nad wyborami: Polska 2005-2006, Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
 • Szczepański D. (2014a), Wybory uzupełniające do Senatu na Podkarpaciu w 2013 roku, „Polityka i Społeczeństwo”, no. 2 (12).
 • Szczepański D. (2014b), European Parliament elections in Poland in 2014, „Political Preferences”, no. 9.
 • Szczepański D. (2015), Instytucjonalizacja form rywalizacji politycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego w województwie podkarpackim w 2014 roku, „Polityka i Społeczeństwo”, no. 1 (13).
 • Turska-Kawa A., Wojtasik W. (2010), Postawy, zachowania i decyzje polityczne jako przedmiot badań empirycznych, „Preferencje Polityczne: postawy - identyfikacje - zachowania”, no. 1.
 • Zarycki T. (1997), Nowa przestrzeń społeczno-polityczna Polski, Warszawa: Europejski Instytut Rozwoju Lokalnego i Regionalnego.
 • Zarycki T. (2000), O możliwych interpretacjach struktury polskiej przestrzeni politycznej, „Studia regionalne i lokalne”, no. 2.
 • Żukiewicz P. (2013), W koalicji siła… - o pozornym zwycięstwie PiS. Wybory do sejmiku województwa podkarpackiego [in:] R. Alberski, M. Cichosz, K. Kobielska (eds.), Gra o regiony: wybory do sejmików województw w 2010 r., Wrocław: Wydawnictwo Remar.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d0cb953-c3e1-477e-82a8-4b87244b0472
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.