Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 14/II | 59-79

Article title

NATURALNE MATERIAŁY JAKO JEDEN Z ASPEKTÓW EKOLOGICZNEGO PROJEKTOWANIA WNĘTRZ

Content

Title variants

EN
NATURAL MATERIALS AS ONE OF THE ASPECTS OF ECOLOGICAL INTERIOR DESIGNING

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono zagadnienie stosowania naturalnych, tradycyjnych materiałów, jako ważnego składnika ekologicznego projektowania wnętrz. Ukazano zagrożenia, ale także szanse wynikające z globalizacji i procesów z nią związanych (w kontekście współczesnego projektowania). Lokalne surowce od wieków stosowane były w wyposażaniu pomieszczeń i budowały ich tożsamość. Jednakże globalizacja spowodowała – z jednej strony odejście od tej tradycji, a z drugiej – identyfikację problemu i nurty przeciwstawne, kładące nacisk na powrót do stosowania rodzimych rozwiązań. Ponieważ nie każdy naturalny czy lokalny materiał jest ekologiczny, określono także kryteria oceny materiałów z punktu widzenia ekologii. Przeanalizowane zostały następujące grupy materiałów: drewno, kamień, materiały drewnopochodne, (jak korek, papier, tektura) i inne materiały pochodzenia roślinnego (m.in. bambus oraz inne trawy, wiklina, rattan, liście palmowe, trawa morska, sizal, kokos, sznurek, itp.), ceramikę (jak cegła, płytki ceramiczne, tradycyjne cotto), naturalne tynki na bazie wapna gliny czy gipsu, tkaniny pochodzenia naturalnego (wełna, bawełna, len, jedwab, itp.), szkło, a także metale. Wymienione materiały, przy przestrzeganiu ekologicznych standardów w procesie ich pozyskiwania i przetwarzania, zastosowane we współczesnej formie, dają nową jakość w nowoczesnych wnętrzach, są przyjazne dla otoczenia i użytkownika. Dlatego przedstawione zostały też przykłady ich innowacyjnego zastosowania. W artykule wykazano, że powrót do tradycyjnych, lokalnych materiałów, przy zachowaniu współczesnych standardów i wykorzystaniu najnowszych technologii są jednym z istotnych sposobów projektowania ekologicznego.
EN
The article discusses the problem of natural, traditional materials, as an important component of sustainable, ecological interior design. The threats, but also opportunities resulting from globalization and related processes are presented in the context of contemporary design. Local raw materials, that have been used in furnishing rooms for centuries, have built their identity. However, globalization and a number of processes connected with it caused, on the one hand, a move away from this tradition, and on the other hand, identification of the problem and opposing trends, emphasizing the return to the use of native solutions. Since not every natural or local material is ecological, criteria for assessing the materials from an ecological point of view have also been defined. Examined were the following groups of materials: wood, stone, wood-based materials, (such as Cork, paper, cardboard) and other materials of vegetable origin (like bamboo and other grass, wicker, rattan, palm leaves, coconut, etc.), ceramics (such as brick, ceramic tiles, traditional cotto, etc.), natural plasters based on lime or gypsum, fabrics of natural origin (such as wool, cotton, flax, silk, etc.), glass, and metals. These materials, while respecting ecological standard in the process of their production and treatment, used in a modern form, give a new quality in modern interiors, are friendly to the environment and the user. Therefore, the examples of their innovative application in interior design were presented. The article shows that the return to traditional, local materials, while maintaining modern standards and using the most advanced technologies are one of the important ways of ecological design

Year

Issue

Pages

59-79

Physical description

Dates

published
2018

Contributors

 • Sopocka Szkoła Wyższa

References

 • Casalgrande Old House, Afflante, https://www.archdaily.com/199164/ casalgrande-old-house-kengo-kumaassociates/ 5004dedd28ba0d4e8d000a32-casalgrande-old-house-kengokuma- associates, [dostęp dn.06.05.2019r.].
 • Certyfikat Ecolabel dla materiałów budowlanych, co i jak ocenia, czym się różni od deklaracji producenta, „Murator plus”, http://www.muratorplus.pl/technika/zrownowazony-rozwoj/certyfikatecolabel- dla-materialow-budowlanych-co-i-jak-ocenia-czym-sie-rozni-od deklaracji-producen_82074.html?&page=0, [dostęp dn. 20.04.2019r.].
 • Hill D. Atlas kamieni użytkowych, RM, 2010.
 • Jakie właściwości ma tkanina bambusowa, Ekologiczne materiały, „Zona zielona”, http://mojafirma.infor.pl/nieruchomosci/projektowaniewnetrz/ eco-design/319291,Ekologiczne-materialy jakie-wlasciwosci-matkanina- bambusowa.html, [dostęp dn. 06.05.2019r.].
 • Atlas kamieni naturalnych dostępnych na rynku polskim, „Kamieniarz polski”, 2008.
 • Kozakiewicz P., Noskowiak A., Pióro P., Atlas drewna podłogowego, Profi- Press, Warszawa 2012.
 • Król-Dobrowodzka U. Ekodesign [w:] „Wartość a przestrzeń architektoniczna”, seria wydawnicza Pryzmaty Architektury 2017 nr2 Politechnika Koszalińska, Koszalin 2017.
 • Król-Dobrowodzka U. Kształtowanie świadomości ekologicznej w nauczaniu projektowania wnętrz [w:] Nauczanie w sztukach projektowych, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2016.
 • Loreau D., Sztuka minimalizmu, Czarna Owca, Warszawa 2012 .
 • Loreau D., Sztuka prostoty, Czarna Owca, Warszawa 2011.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 12 marca 1996r., „Monitor Polski” nr 19.
 • Można robić mocniejszy, bardziej ekologiczny beton, „Nauka w Polsce”, http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,394764,moznarobic- mocniejszy-bardziej-ekologiczny beton.htm, [dostęp dn. 7.09.2018r].
 • Pankiewicz J., „Recykling metali”, Ecoportal http://ecoportal.com.pl/recykling/recykling-metali, [dostęp dn. 06.05.2019r.].
 • Poradnik segregacji odpadów, hasło Aluminium, Branżowa organizacja odzysku s.a., http://www.boosa.pl/index.php/pol/Edukacjaekologiczna/ Poradnik-segregacji-odpadow/Aluminium, [dostęp dn.15.08.2018r.]
 • Prucnel M., Szkło jest eko, „Ulica ekologiczna” http://ulicaekologiczna.pl/zdrowy-styl-zycia/szklo-jest-eko/, [dostęp dn. 02.04.2019r.].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-4d0df0d1-741b-457f-b4f2-d94c7b284886
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.